Abrupt einde van de laatste ijstijd op Mars ontdekt door Chinese rover

SSara 18 juli 2023 12:31

Nieuwe bevindingen van de Chinese rover Zhurong wijzen op een abrupte klimaatverandering op Mars ongeveer 400.000 jaar geleden. Deze ontdekking kan leiden tot een beter begrip van het zonnestelsel en mogelijk de toekomst van de aarde.

Bewijs van abrupte klimaatverandering op Mars

Dankzij de Zhurong rover, gelanceerd door China, hebben we nieuwe inzichten gekregen in het verleden van Mars. De rover heeft bewijzen gevonden van een abrupte en dramatische klimaatverandering op de rode planeet. Deze verandering vond naar schatting ongeveer 400.000 jaar geleden plaats, aan het einde van de laatste ijstijd op Mars. De onderzoekers gebruikten data van de rover in combinatie met satellietbeelden om deze conclusie te trekken.

Verandering van windpatronen wijst op klimaatverandering

De rover onderzocht met zijn instrumenten de donkere ruggen of toppen van lichte zandduinen in het gebied genaamd Utopia Planitia. Het onderzoek toont aan dat deze duinen waarschijnlijk zijn gevormd door een drastische verschuiving in sterke windpatronen. Na de laatste ijstijd op Mars veranderde de windrichting, wat de vorm van deze duinen significant beïnvloedde. De duinen gingen van een halvemaanvorm naar lange, donkere duinruggen.

Het onderzoek wijst uit dat een verandering in de helling van de rotatieas van Mars mogelijk verantwoordelijk is voor het beëindigen van de laatste ijstijd. Deze verandering is zichtbaar in de zandlagen in het zuiden van Utopia Planitia. De variatie in de helling van de rotatieas tussen 15° en 35° in de periode van 2,1 miljoen tot 400.000 jaar geleden kan hebben geleid tot de verandering in het Marsklimaat.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.