Afrikaanse klimaattop focust op groene energiemogelijkheden

MMatthijs 4 september 2023 15:28

De eerste Afrikaanse klimaattop, die in Nairobi, Kenia, plaatsvindt, benadrukt de potentie van Afrika inzake hernieuwbare energie. De discussie is gecentreerd op de noodzaak om Afrika niet langer louter als slachtoffer te zien, maar ook als een continent vol mogelijkheden.

Afrikaanse klimaattop zet in op hernieuwbare energie

De allereerste klimaattop van Afrika is van start gegaan in Nairobi, Kenia. Tijdens de top staat de focus op de potentie van het Afrikaanse continent om hernieuwbare energiebronnen te benutten. Afrikaanse leiders komen bij elkaar om overeenstemming te bereiken in aanloop naar COP28, een wereldwijde klimaattop die in november in Dubai zal plaatsvinden.

Uit recente internationale studies blijkt dat slechts een klein deel, namelijk 2 procent, van de wereldwijde investeringen in groene energie naar Afrika gaat. Dit ondanks het feit dat het continent een enorme potentie heeft op het gebied van hernieuwbare energie, met name zonne- en windenergie, en de aanwezigheid van grondstoffen benodigd voor de productie van onder andere batterijen en windturbines.

Tijdens de top uitten Afrikaanse leiders hun ongenoegen over het gebrek aan financiële steun vanuit het Westen om hun duurzame doelen te verwezenlijken. Zij dringen aan op de beloofde jaarlijkse financiering van 100 miljard dollar voor ontwikkelingslanden. In 2020 ontvingen de ontwikkelingslanden 83 miljard dollar aan klimaatfinanciering, wat 4 procent meer was dan het jaar ervoor, maar niet voldeed aan de belofte.

Afrika ervaart onevenredige gevolgen van klimaatverandering

Ondanks dat het continent slechts 3 tot 4 procent bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, ondervindt Afrika buitenproportionele gevolgen van klimaatverandering. Van de twintig landen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering liggen zeventien in Afrika, aldus de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry.

Fossiele brandstoffen trekken nog steeds de meeste investeringen

Ondanks de behoefte aan meer groene energie en het potentieel van het continent, wordt er nog altijd meer geïnvesteerd in projecten die betrekking hebben op fossiele brandstoffen dan in hernieuwbare energiebronnen. Dit toont aan dat er nog een lange weg te gaan is voor Afrika als het gaat om de transitie naar groene energie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.