AI helpt in strijd tegen klimaatverandering door het traceren van methaanuitstoot

MMatthijs 27 september 2023 11:43

Nederlandse onderzoekers gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) om methaanlekken efficiënter op te sporen. Deze technologie speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering.

AI verbetert detectie van methaanlekken

Nederlandse onderzoekers hebben nu de hulp van kunstmatige intelligentie om methaanlekken beter op te sporen. Eerder werden methaanuitstootkaarten handmatig gelezen, wat een enorm tijdrovend proces was, gezien elk pixel van de kaart ongeveer 5 bij 5 kilometer van het aardoppervlak vertegenwoordigt. Met de hulp van AI kan dit proces nu veel efficiënter en sneller worden uitgevoerd.

Belang van methaan in klimaatverandering

Methaan is een krachtig broeikasgas. Het is 34 keer sterker dan CO₂ en kan dertig keer meer warmte vasthouden. Hoewel het sneller uit de atmosfeer verdwijnt dan CO₂, draagt het voor ongeveer 20% bij aan het broeikaseffect. Methaan komt vrij tijdens veeteelt, productie en gebruik van fossiele brandstoffen, rijstbouw, afvalverwerking en in moerassen.

Samenwerking Tropomi en GHGSatelliet

Tropomi en de Canadese GHGSatelliet werken samen om methaanuitstoot nauwkeuriger te detecteren. Tropomi kan de uitstoot wereldwijd monitoren, maar de GHGSatelliet kan inzoomen op een gebied van 10 bij 15 kilometer met een nauwkeurigheid van 25 meter, wat een 'gouden combinatie' vormt volgens de onderzoekers.

De toepassing van AI in het opsporen van methaanlekken heeft geleid tot de ontdekking van nieuwe 'methaanhotspots'. Het systeem heeft aangetoond effectief te zijn en heeft onbekende plaatsen van methaanuitstoot onthuld. Dit kan bijdragen aan de vermindering van de uitstoot door bijvoorbeeld gaslekken te dichten.

Voor de komst van AI bracht Tropomi, een meetinstrument dat aan een satelliet hangt, ongeveer honderd van de meest methaanuitstotende vuilnisbelten ter wereld in kaart. Met de hulp van AI kunnen nu meer van dit soort bronnen worden opgespoord die eerder over het hoofd werden gezien. Vuilnisbelten zijn verantwoordelijk voor 18 procent van de methaanuitstoot ter wereld.

Methaanlekken bij olie- en gasinstallaties

De kaarten die door Tropomi en GHGSatelliet worden gemaakt, hebben duidelijk gemaakt dat er aanzienlijke methaanlekken zijn bij olie- en gasinstallaties, vooral in landen als Turkmenistan. Deze lekkages hebben een verwarmend effect dat gelijk is aan 2,5 keer de jaarlijkse CO2-uitstoot van Nederland.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.