AI-modellen helpen bij het herkennen van insectengeluiden: een boost voor natuurbehoud

MMatthijs 5 november 2023 07:02

Experts van Capgemini, in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en Amazon Web Services, hebben AI-modellen ontwikkeld die insectengeluiden herkennen. Dit is een belangrijke stap voor zowel onderzoek naar als behoud van de natuur.

AI helpt bij het herkennen van insectengeluiden

In een wereldwijde poging om de steeds afnemende insectenbiodiversiteit aan te pakken, hebben experts van Capgemini, samen met Naturalis Biodiversity Center en Amazon Web Services, AI-modellen ontwikkeld die insectengeluiden kunnen herkennen. Dit is een cruciale stap in ons begrip en behoud van deze vitale organismen. Het detecteren van specifieke insectengeluiden kan ons helpen om een beter inzicht te krijgen in hun populaties en bewegingen, wat van groot belang is voor het goed beheer en behoud van de natuur.

Belang van insecten voor ecosystemen

Insecten spelen een cruciale rol in onze ecosystemen, ze maken namelijk naar schatting 80 procent van alle dieren op onze planeet uit. Een verlies aan insecten zou kunnen resulteren in een instorting van onze ecosystemen, wat verstrekkende gevolgen zou hebben voor de mensheid en de planeet als geheel. De AI-modellen die insectengeluiden herkennen, kunnen ons helpen meer inzicht te krijgen in de staat van insectenpopulaties en mogelijke gevaren tijdig te detecteren.

Het door het team ontwikkelde AI-model kan verschillende insectensoorten identificeren met een verbazingwekkende nauwkeurigheid van bijna 92 procent. Dit maakt het niet alleen een krachtig hulpmiddel voor onderzoekers en natuurbeschermers, maar het heeft ook het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we insectenpopulaties monitoren en beheren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.