Alarmerende Stijging Zeewatertemperaturen Bedreigt Klimaatbalans en Biodiversiteit

SSara 31 juli 2023 17:22

Experts luiden de noodklok over de stijging van zeewatertemperaturen, waarbij de klimaatbalans en biodiversiteit in gevaar komen. De opwarming van het zeewater kan ook invloed hebben op het weer en de oceaanstromen, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor het leven in zee en op het land.

Stijgende zeewatertemperaturen bedreigen klimaat en biodiversiteit

Deskundigen maken zich steeds meer zorgen over de hoge temperaturen die in de afgelopen maanden in verschillende zeeën en oceanen worden waargenomen. Deze stijgende temperaturen kunnen een negatieve invloed hebben op het evenwicht van het klimaatsysteem en de biodiversiteit in het water. Niet alleen wordt het leven in de zeeën en oceanen verstoord, maar ook kan dit leiden tot meer extreme weersomstandigheden.

De Noord-Atlantische Oceaan ervaart momenteel een sterke opwarming, met temperaturen die aanzienlijk hoger zijn dan eerder voorspeld. Dit zet wetenschappers op scherp, omdat ze proberen te begrijpen wat deze onverwachte temperatuurstijging veroorzaakt en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Hoewel klimaatverandering onmiskenbaar een factor is, worden ook andere mogelijke oorzaken onderzocht.

Warme Golfstroom riskeert stilvallen binnen enkele jaren

Recent onderzoek suggereert dat de Warme Golfstroom, een belangrijke oceaanstroom die warm water van de Golf van Mexico naar Europa transporteert, tussen 2025 en 2095 zou kunnen stoppen. Dit zou verstrekkende gevolgen hebben voor het wereldwijde klimaatsysteem. Hoewel er discussie is over de resultaten van dit onderzoek, is er consensus dat de Golfstroom kwetsbaarder is geworden door opwarming.

Ook in de Waddenzee worden hogere temperaturen dan normaal waargenomen. De snel stijgende temperaturen bedreigen met name de kokkelsoort. Door hun koudbloedige aard hebben kokkels bij hogere temperaturen meer voedsel nodig. Als er onvoldoende voedsel beschikbaar is, sterven ze binnen enkele weken. De veranderende omstandigheden maken het voor veel soorten moeilijk om zich aan te passen.

Extreem hoge watertemperaturen bedreigen maritieme ecosystemen

Ook in andere delen van de wereld stijgen de watertemperaturen tot zorgwekkende niveaus. Bij Florida in de Verenigde Staten werd onlangs een watertemperatuur van meer dan 38 graden gemeten. In de Middellandse Zee werd de hoogst bekende dagtemperatuur ooit gemeten, namelijk 28,71 graden. Deze hoge temperaturen bedreigen mariene ecosystemen en dragen bij aan de wereldwijde zorgen over klimaatverandering.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.