Asteroïdemijnbouw: is het haalbaar en legaal?

SSara 29 juli 2023 17:03

Er zijn bedrijven die geloven in asteroïdemijnbouw en van plan zijn zeldzame metalen naar de aarde te brengen. Maar hoe werkt dit, is het financieel haalbaar en is het legaal?

Asteroïden als bron van zeldzame metalen

Er zijn bedrijven die erop gericht zijn om zeldzame metalen van asteroïden, die honderden tot duizenden kilometers in doorsnee kunnen zijn, naar de aarde te brengen. De focus ligt vooral op de met metalen gevulde asteroïden, die potentieel miljarden euro's waard kunnen zijn door hun inhoud van platinumgroep metalen (pgm's) waaronder platina en palladium. Deze metalen zijn schaars op aarde en hebben vanwege hun eigenschappen een hoge waarde in industriële toepassingen.

Technische en economische haalbaarheid van asteroïde mijnbouw

Het is technisch al mogelijk om metalen uit asteroïden te extraheren. Zo heeft de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA al succesvol asteroïdestof verzameld en is NASA momenteel onderweg terug naar de aarde met materiaal van een asteroïde. De uitdaging ligt echter in de economische haalbaarheid. De opbrengsten van de 'vangst' moeten groter zijn dan de enorme kosten die met deze projecten gepaard gaan en bedrijven moeten bereid zijn om lange termijn investeringen te doen.

De kosten om naar de ruimte te reizen zijn de afgelopen jaren gedaald dankzij bedrijven zoals SpaceX, die commerciële ruimtevluchten aanbieden. Hierdoor is het voor bedrijven mogelijk om een plek te kopen op de herbruikbare Falcon 9-raketten van SpaceX. Echter, de kosten van een delvingsmissie zijn nog steeds aanzienlijk en omvatten niet alleen de reis, maar ook onderzoek, personeel en onderhoud.

Er zijn verschillende bedrijven actief bezig met het voorbereiden en plannen van asteroïdedelving. Karman+, dat oorspronkelijk in Delft werd opgericht maar naar Denver is verhuisd, heeft bijvoorbeeld plannen om een monster van een kilo terug naar de aarde te brengen. AstroForge is zelfs van plan om dit jaar al twee verkennende missies uit te voeren om een sonde in de ruimte te testen.

Juridische kwesties rond asteroïdemijnbouw

Hoewel de technische en economische haalbaarheid belangrijke aspecten zijn, is er ook een belangrijke juridische vraag rond asteroïdedelving. Hemellichamen zijn namelijk niemands eigendom en hoewel sommige landen, zoals Luxemburg en de Verenigde Staten, commerciële asteroïdedelving hebben goedgekeurd in hun nationale wetgeving, is er op internationaal niveau nog geen overeenstemming bereikt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.