Australië betaalt hoge prijs voor klimaatverandering, ondanks vernieuwd klimaatbeleid

SSara 30 augustus 2023 00:57

De kosten van klimaatverandering voor Australië zullen de komende decennia oplopen tot honderden miljarden dollars. Ondanks een meerderheid van de bevolking die klimaatactie ondersteunt en een aangescherpt overheidsbeleid, worden de doelen niet gehaald en blijft de uitstoot stijgen.

De economische impact van klimaatverandering

De impact van klimaatverandering op de Australische economie wordt steeds duidelijker. Het gaat niet alleen om directe kosten, zoals de aanpak van natuurrampen, maar ook om indirecte gevolgen. De verwachting is dat de arbeidsproductiviteit zal dalen met 0,8 procent door bijvoorbeeld hittestress, en het toerisme, dat vorig jaar goed was voor 26,5 procent van het Australische bruto binnenlands product, zal naar verwachting drastisch teruglopen door de hogere temperaturen. Verder zullen de kosten van natuurrampen zoals bosbranden en overstromingen naar verwachting drie tot vier keer zo hoog worden.

Uitdagingen in het implementeren van klimaatbeleid

De klimaatbewustheid in Australië is de afgelopen jaren sterk toegenomen, mede door de verwoestende bosbranden van 2019 en 2020. Dit heeft ertoe geleid dat een meerderheid van de bevolking bij de laatste verkiezingen op partijen stemde die klimaatactie voorop stellen. De nieuwe Labor-regering kreeg het mandaat om ambitieuzer klimaatbeleid te voeren. Ondanks dit mandaat en een aangescherpt klimaatdoel is de uitstoot sinds 2021 echter gestegen, en maatregelen om de uitstoot te compenseren, zoals het planten van bomen, hebben veel kritiek gekregen.

Aanhoudende steun voor fossiele brandstoffen

Ondanks de ambitie van de huidige Australische regering om klimaatmaatregelen te treffen, is er kritiek dat er weinig is veranderd ten opzichte van het beleid van de vorige, conservatieve regering. De overheid blijft fossiele brandstoffen steunen en financieren, wat volgens sommige critici een economisch risico is. Fossiele industrieën dragen nauwelijks bij aan de belastingen en de winst gaat voornamelijk naar het buitenland, terwijl ze relatief weinig banen opleveren.

Ondanks pogingen van de Australische regering om haar klimaatbeleid internationaal erkenning te laten krijgen, zoals haar bod om de VN-klimaattop in 2026 te organiseren, is er veel scepsis. Dit komt mede doordat er nog steeds meer dan honderd nieuwe steenkool- en aardgasprojecten in ontwikkeling zijn. Als deze projecten doorgaan, zou dit kunnen leiden tot een extra uitstoot van 4,8 miljard ton in 2030, wat de inspanningen om de klimaatverandering te beperken, ondermijnt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.