Bomen als klimaatredders: minder consumeren, meer planten

SSara 6 augustus 2023 13:02

Jan Reijnvaan, een ondernemer en een bezorgde burger, betoogt dat bomen een cruciale rol spelen bij het compenseren van onze CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde. Hij stelt voor om bewust minder te consumeren en meer bomen te planten als beide cruciale stappen naar een duurzamere toekomst.

Onbekend effect van warmte-uitstoot

Volgens Jan Reijnvaan wordt klimaatverandering toegeschreven aan de CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen. Hij merkt echter op dat we vaak over het hoofd zien dat ook warmte-uitstoot door koeling een belangrijk aandeel heeft in dit probleem. Deze warmte-uitstoot is voornamelijk te wijten aan de industrie, scheepvaart, luchtvaart en energiecentrales, terwijl huishoudens verantwoordelijk zijn voor 10 procent van de totale warmte-uitstoot.

Reijnvaan wijst op de inefficiëntie van kernenergie, waarbij meer dan 65 procent van de opgewekte energie wordt gebruikt voor koeling. In vergelijking daarmee zijn gasgestookte centrales efficiënter, waar minder dan 30 procent van de energie wordt gebruikt voor koeling. Hoewel waterkrachtcentrales de meest efficiënte energieopwekkers zijn, merkt hij op dat ook zij warmte produceren door snel draaiende turbines die gekoeld moeten worden, al is het in verwaarloosbare mate.

Het lijkt erop dat er niet genoeg aandacht is voor het verminderen of compenseren van de warmte die vrijkomt door energieproductie en -consumptie. Reijnvaan stelt dat de afkoelcapaciteit van de aarde onvoldoende is om de opwarming te compenseren, het ijs op de polen smelt snel. Hierin spelen bomen een cruciale rol, ze hebben een aanzienlijke koelcapaciteit die we kunnen beïnvloeden en dus benutten.

Bomen als koelende helden

Volgens Reijnvaan zijn bomen een van de weinige dingen die we kunnen beïnvloeden als het gaat om het compenseren van de warmte die vrijkomt door energieproductie en -consumptie. Hij benadrukt de noodzaak van het planten van meer bomen als een manier om het klimaat koeler te houden. Dit is van vitaal belang, aangezien de koelcapaciteit van de aarde onvoldoende is om de opwarming te compenseren.

Minder consumeren, meer bomen planten

Reijnvaan betoogt dat het hoog tijd is om bewust minder te consumeren en intensief bomen te planten. Volgens hem kunnen deze twee maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de opwarming van de aarde. Hij dringt er ook op aan dat de politiek een verplicht milieu-lesprogramma ontwikkelt en dit integreert in het onderwijs, om zo het bewustzijn en de betrokkenheid van de toekomstige generaties te vergroten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.