Californië neemt oliegiganten op de korrel voor klimaatschade

MMatthijs 18 september 2023 18:52

Californië klaagt vijf grote oliemaatschappijen aan, waaronder Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron en ConocoPhillips, vanwege hun rol in de klimaatverandering. De staat eist dat de bedrijven bijdragen aan een fonds voor de vergoeding van schade door de opwarming van de aarde.

Oliebedrijven aangeklaagd om klimaatleugens

Californië heeft een grote stap gezet in de strijd tegen klimaatverandering door vijf grote oliebedrijven - Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron en ConocoPhillips - aan te klagen. De beschuldiging luidt dat deze bedrijven hebben gelogen over de sociale en economische gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Volgens de Californische overheid waren deze bedrijven al decennialang bewust van de gevolgen van hun activiteiten, maar hebben ze de risico's in hun openbare verklaringen en advertenties gebagatelliseerd.

Oliebedrijven wisten al decennia van risico's

Het is opmerkelijk dat de bedrijven volgens de aanklacht al in de jaren zestig wisten wat de gevolgen waren van het verbranden van steenkool, olie en gas. Desondanks hebben ze de risico's gebagatelliseerd en zelfs actief desinformatie verspreid over klimaatverandering. Dit is een beschuldiging van een ongekende omvang die het imago van deze oliebedrijven ernstig kan schaden.

Het is niet de eerste keer dat oliemaatschappijen verantwoordelijk worden gehouden voor klimaatverandering. Na de orkaan Sandy in 2012, die miljardenschade veroorzaakte in New York, probeerde de stad de oliebedrijven aansprakelijk te stellen. Hoewel deze poging niet succesvol was, zet het een precedent voor toekomstige rechtszaken tegen oliebedrijven in de context van klimaatverandering.

Wereldwijde trend: oliebedrijven aangeklaagd voor klimaatschade

De trend om olie- en gasbedrijven voor de rechter te dagen vanwege klimaatschade is wereldwijd zichtbaar. Van Pakistan tot Portugal en van Peru tot Noorwegen worden deze bedrijven geconfronteerd met rechtszaken. Deze wereldwijde beweging laat zien dat de publieke opinie verandert en dat bedrijven die bijdragen aan klimaatverandering verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun acties.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.