Dalend energieverbruik in Europa: Een zegen of een vloek?

SSara 26 juli 2023 05:42

Het energieverbruik in Europa is afgenomen, maar dit is niet per se goed nieuws. De daling is voornamelijk te wijten aan de mindere activiteit van de industrie, wat zowel een teken van efficiëntie als een zorgwekkend teken van economische krimp kan zijn.

Daling van energieverbruik door mindere industriële activiteit

Het Europees stroom- en gasverbruik is aanzienlijk afgenomen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Een groot deel van deze daling is te wijten aan de afname van de industriële activiteit. Dit kan zowel positief als negatief zijn, aangezien het kan duiden op een efficiënter gebruik van energie, maar ook op economische krimp en 'vraagdestructie'.

Volgens rapporten van het Internationaal Energieagentschap is het Europese stroomverbruik in 2022 netto met 81 terawattuur gedaald. Meer dan twee derde van deze daling is afkomstig van de industrie, voornamelijk uit energie-intensieve sectoren zoals staal, papier en petrochemie.

Geen herstel van industriële energiebehoefte verwacht voor 2023

Het Internationaal Energieagentschap ziet nog geen tekenen van een 'rebound' in de industriële energiebehoefte voor 2023, wat zorgwekkend is. Energie-experts wijzen erop dat de hoge energieprijzen van 2022 het Europese industriële landschap kunnen hebben veranderd, waardoor de vraag naar energie permanent kan zijn verminderd.

Hoge energieprijzen sturen industriële investeringen buiten Europa

Industriële reuzen zoals BASF overwegen hun investeringen elders te plaatsen vanwege problemen met de energievoorziening in Europa. De hoge en volatiele energieprijzen, gecombineerd met de structurele zwakheid van de Europese energiebevoorrading, maken andere regio's zoals Azië en de Verenigde Staten meer aantrekkelijk voor investeringen.

Als gevolg van de hoge energieprijzen hebben verschillende bedrijven, waaronder BASF en Volkswagen, hun activiteiten in Europa verminderd of opgeschort. Dit heeft geleid tot het verlies van duizenden banen en de noodzaak voor Europa om chemicaliën te importeren om aan de vraag te voldoen.

Vergroening als oplossing voor economische kwetsbaarheid

Volgens experts is de enige oplossing op lange termijn voor de economische kwetsbaarheid die ontstaat door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het versnellen van de vergroening. Dit zou de volatiliteit van de energieprijzen kunnen verminderen en de economische stabiliteit kunnen bevorderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.