Darmbacteriën van Alzheimerpatiënten beïnvloeden geheugen van ratten, toont nieuw onderzoek

MMatthijs 20 oktober 2023 15:02

Nieuw onderzoek bevestigt dat de samenstelling van de darmflora een rol speelt bij de ontwikkeling van Alzheimer. Door darmbacteriën van Alzheimer-patiënten naar ratten over te brengen, vertoonden de ratten geheugenproblemen, een bevinding die mogelijk kan leiden tot nieuwe behandelmethoden voor deze slopende ziekte.

Darmflora en Alzheimer: het verband bevestigd

Het idee dat er een verband bestaat tussen onze darmflora en het brein is niet nieuw. Er is zelfs gesuggereerd dat deze connectie betrokken is bij de oorsprong en/of ontwikkeling van verschillende menselijke aandoeningen, waaronder Alzheimer. De recente studie bevestigt echter dat de samenstelling van de darmflora inderdaad invloed heeft op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, een ontdekking die nieuwe wegen kan openen voor toekomstig onderzoek en behandelingen.

In een experimentele studie werden de darmbacteriën van Alzheimerpatiënten overgebracht naar ratten. Opmerkelijk genoeg toonden de ratten die de darmbacteriën hadden ontvangen, veranderingen in hun gedrag die wijzen op geheugenproblemen. Dit biedt sterke aanwijzingen dat darmbacteriën een significante invloed kunnen hebben op het geheugen en de ontwikkeling van Alzheimer bij mensen.

Vroege detectie van Alzheimer: een game-changer

De bevindingen van dit onderzoek benadrukken het belang van het bestuderen van darmbacteriën voor het begrip van Alzheimer en andere vormen van dementie. Door het vroegtijdig detecteren van deze ziekten - ideaal gezien nog voor de eerste symptomen zich aandienen - zouden de vooruitzichten voor patiënten aanzienlijk kunnen verbeteren. Dit komt omdat de hersenen vaak al zodanig beschadigd zijn tegen de tijd dat de symptomen optreden, dat volledig herstel onmogelijk is.

Nieuwe behandelmethoden voor Alzheimer in het vizier

Darmbacteriën spelen duidelijk een rol bij de ontwikkeling van Alzheimer, iets wat dit onderzoek bevestigt. Het begrijpen van deze rol kan mogelijk nieuwe behandelmethoden of zelfs op maat gemaakte interventies mogelijk maken. Het is een belangrijk gebied van onderzoek, vooral omdat er momenteel geen doeltreffende behandeling voor Alzheimer bestaat.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.