David Ho: 'Ontmanteling van olie-industrie is onontkoombaar in de strijd tegen klimaatverandering'

SSara 29 november 2023 14:32

David T. Ho, een vooraanstaande Amerikaanse oceanograaf, stelt dat de strijd tegen klimaatverandering een disruptieve aanpak vereist, waaronder de ontmanteling van de olie-industrie. Hij benadrukt de cruciale rol van oceanen in het tegengaan van klimaatverandering en de urgente noodzaak tot actie om de stijgende temperaturen en CO₂-niveaus te bestrijden.

Ontmanteling van olie-industrie vereist

In een recent interview benadrukte David Ho de noodzaak van een radicale verandering in onze aanpak van klimaatverandering. Hij gelooft dat het vergroenen van de olie-industrie niet voldoende is en pleit in plaats daarvan voor de volledige ontmanteling ervan. Ho benadrukt dat deze disruptieve actie essentieel is om de toenemende uitstoot van broeikasgassen te bestrijden en de voortdurende vernietiging van ons klimaat te stoppen.

De cruciale rol van oceanen

Ho benadrukt de centrale rol van de oceanen in het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering. Oceanen hebben tot nu toe 97% van alle extra warmte opgenomen die door onze fossiele economische activiteiten in het aardsysteem is geïnjecteerd. Daarnaast hebben ze ook een kwart van alle CO₂ geabsorbeerd. Zonder deze cruciale rol van de oceanen zouden we nu al met een aanzienlijke temperatuurstijging worden geconfronteerd.

Krimp van het koolstofbudget

Ho wijst erop dat we minder ruimte hebben dan we dachten om onze CO₂-uitstoot te verminderen. We dachten dat we globaal nog 400 miljard ton CO₂ konden uitstoten om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, maar dat blijkt nu slechts 250 miljard ton te zijn. Dit betekent dat we onze uitstoot nog sneller moeten verminderen dan eerder aangenomen werd.

Ho drukt zijn frustratie uit over het gebrek aan actie van politici tegen de klimaatcrisis. Hij vindt het frustrerend dat politici hun beslissingen te vaak laten beïnvloeden door de belangen van de fossiele industrie, in plaats van te handelen in het algemeen belang. Ho pleit voor politici die aan de mensheid en de levende wereld denken in plaats van aan de volgende verkiezingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.