De invloed van klimaatverandering op de verspreiding van tropische ziektes in Nederland

SSara 29 oktober 2023 15:02

Onderzoek toont aan dat klimaatverandering gevolgen kan hebben voor de verspreiding van bepaalde ziektes in Nederland. Welke ziektes zijn dit en hoe kunnen we ons hierop voorbereiden?

Toename van tropische infectieziekten in Nederland

Volgens Hoogleraar Martin Grobusch, hoofd van het Centrum voor Tropische Geneeskunde en Reizigersgeneeskunde van het Amsterdam UMC, kunnen we meer kleine uitbraken van bepaalde infectieziekten verwachten. Deze ziektes, die we nu nog als tropisch beschouwen, zouden door de klimaatverandering een grotere kans krijgen om zich in Nederland te vestigen. Toch benadrukt Grobusch dat dit niet ons meest urgente probleem is in het kader van klimaatverandering.

Het is duidelijk dat er kleine uitbraken van bepaalde ziektes plaatsvinden, maar het is niet eenvoudig om een direct verband met klimaatverandering te leggen, benadrukt Marion Koopmans. Ondanks deze complexiteit stelt ze dat het risico op vectorziekten, die overgedragen kunnen worden door bijvoorbeeld muggen of teken, toeneemt. Daarbij spelen factoren zoals hogere temperaturen en vochtigheid een rol.

Het risico van natuurverschijnselen op ziekteverspreiding

Overstromingen die door klimaatverandering vaker kunnen voorkomen, kunnen een risico vormen voor de verspreiding van ziektes. Dit geldt niet alleen voor ziektes die door muggen worden overgebracht, maar ook voor ziektes die via water en voedsel overdraagbaar zijn. Dit betekent dus dat extremere weersomstandigheden kunnen leiden tot een toename van voedsel- en watergerelateerde infecties.

Om grootschalige uitbraken van bepaalde ziektes te voorkomen, is het volgens Grobusch belangrijk dat huisartsen sneller symptomen van infectieziektes kunnen herkennen. Dit geldt vooral voor ziektes die we nu nog als exotisch beschouwen. Daarmee benadrukt hij het belang van goede medische kennis en voorbereiding op deze ontwikkelingen.

Focus op aanpak klimaatverandering, niet op tropische ziektes

Hoewel de komst van tropische ziektes naar Nederland een reëel gevolg kan zijn van klimaatverandering, benadrukt Grobusch dat dit niet ons grootste probleem is. Volgens hem moeten we ons in plaats daarvan vooral richten op het tegengaan van klimaatverandering. Daar ligt de ware uitdaging en noodzaak voor onze samenleving.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.