De noordzeehouting is niet echt uitgestorven

MMatthijs 18 oktober 2023 15:31

De noordzeehouting, een vis waarvan men dacht dat deze was uitgestorven, blijkt nog volop te zwemmen in de Noordzee. Nieuw onderzoek suggereert dat de vis niet uitgestorven is, maar gewoon een variatie is van de veelvoorkomende grote marene.

Uitgestorven vissoort blijkt springlevend

Volgens biologen van de Universiteit van Amsterdam is de noordzeehouting, een vissoort die officieel als uitgestorven werd beschouwd, nog steeds in de Noordzee aanwezig en is zelfs niet bijzonder zeldzaam. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel in BMC Ecology and Evolution.

Oude vissen leveren cruciale DNA-informatie

Het Natural History Museum in Londen beschikt over een aantal noordzeehoutingen die ruim 250 jaar oud zijn. De Amsterdamse onderzoekers slaagden erin om stukjes DNA uit deze oude vissen te halen en gebruikten dit genetische materiaal om een stamboom te maken. Dit toonde aan dat alle onderzochte noordzeehoutingen in dezelfde groep vielen als de grote marene, die nu gewoon in de Noordzee zwemt.

Noordzeehouting en grote marene: dezelfde soort

Hoofdonderzoeker Rob Kroes stelt dat er geen soortverschil is tussen de noordzeehouting van vroeger en deze houtingsoort van nu. Hieruit concluderen de onderzoekers dat de noordzeehouting niet als uitgestorven beschouwd moet worden. Volgens Kroes is er binnen de soort slechts variatie in trekgedrag, vergelijkbaar met wat we zien bij verschillende forelsoorten.

Ondanks de bevindingen van het onderzoek, wordt de officiële soortnaam nog niet aangepast. Om dit te doen is extra DNA-onderzoek nodig aan de gedroogde vis uit 1754. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat het DNA oud en beschadigd is. Desondanks vindt Kroes dat men dit moet proberen, gezien de huidige verwarrende status van de verschillende houtingsoorten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.