De onderlinge verstrengeling van het universum volgens de kwantummechanica

MMatthijs 7 maart 2024 12:31

Honderd jaar geleden ontstond de kwantummechanica, een tak van de natuurkunde die tot op de dag van vandaag onderzoekers in verwarring brengt. Heinrich Päs, natuurkundeprofessor aan de Technische Universiteit Dortmund, onderzoekt hoe de kwantummechanica suggereert dat alles in het universum met elkaar verbonden is.

Kwantummechanica en de theorie van verstrengeling

De ontdekking dat materie zich op het kleinste niveau zowel als deeltje als golf kan gedragen, heeft de natuurkunde getransformeerd. Deze schijnbare tegenstrijdigheid is de basis van de kwantummechanica, een tak van de wetenschap waar onderzoekers nog steeds hun hoofd over breken. De theorie van kwantumverstrengeling suggereert dat alles in het universum met elkaar verbonden is, wat aansluit bij eeuwenoude filosofische theorieën.

Professor Heinrich Päs, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Technische Universiteit Dortmund, is gespecialiseerd in het onderzoeken van kwantummechanica. Hij gelooft dat deze tak van wetenschap aantoont dat het universum een onderling verbonden geheel is, waarin alle elementen op een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Hij verwijst naar het concept van 'superpositie' in de kwantummechanica, waarin een object in meerdere staten tegelijk kan verkeren, als een voorbeeld van deze onderlinge verbondenheid.

Kwantumverstrengeling en de onderlinge verbondenheid van het universum

Naast het idee van superpositie introduceert de kwantummechanica ook het concept van kwantumverstrengeling. Volgens Päs impliceert dit dat alle subsystemen van het universum - mensen, planeten, sterrenstelsels - zich in een onduidelijk gedefinieerde toestand bevinden. Dit betekent dat elk deel van het universum op een of andere manier met elk ander deel verbonden is, ongeacht hoe ver ze van elkaar af liggen.

Naast zijn onderzoek naar kwantummechanica, heeft Päs ook een interesse in de geschiedenis van de filosofie. Hij merkt op dat de ideeën van de moderne natuurkunde goed aansluiten bij monistische theorieën uit het verleden. In het bijzonder wijst hij op de filosofie van Plato, die de wereld beschrijft als een imperfecte projectie van een ideale en eeuwige 'wereld van ideeën'.

Waarnemingen en het creëren van de wereld

Eén van de meest intrigerende theorieën die Päs voorstelt, is dat we mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van de wereld om ons heen door middel van onze waarnemingen. Hij gelooft dat de staat van de wereld mede wordt bepaald door onze waarnemingen. Op deze manier 'creëren' we onze eigen realiteit, een idee dat fundamenteel voor de kwantummechanica is.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.