De onderschatte gevolgen van invasieve exoten: een jaarlijkse toename van 200 soorten

SSara 5 september 2023 00:02

Ondanks dat mensen al 37.000 dier- en plantsoorten wereldwijd hebben verspreid, onderschat de mensheid nog steeds de impact van invasieve exoten. Elk jaar komen er minstens 200 nieuwe soorten bij. Deze soorten vormen een bedreiging voor de volksgezondheid, voedselvoorziening en economie.

Enorme impact van de mens op soortverspreiding

Mensen hebben reeds een enorme invloed gehad op de verspreiding van soorten wereldwijd. Volgens het kennisplatform Ipbes hebben we al 37.000 dier- en plantsoorten naar plaatsen gebracht waar ze van nature niet thuishoren. Minstens 3500 van deze soorten vormen een bedreiging voor onze volksgezondheid en voedselvoorziening. Deze cijfers onderstrepen het belang en de urgentie van een betere controle en bestrijding van deze invasieve exoten.

Het probleem van invasieve exoten is een groeiend probleem. Elk jaar worden we geconfronteerd met minstens 200 nieuwe invasieve soorten. Deze snel evoluerende situatie verhoogt de druk op onze volksgezondheid, voedselvoorziening, natuur en economie, en wordt vaak onderschat of zelfs niet erkend.

De destructieve aard van invasieve exoten

Invasieve exoten zijn dier- en plantsoorten die van nature niet voorkomen in de gebieden waar ze zijn geïntroduceerd. Hun aanwezigheid in deze nieuwe omgevingen veroorzaakt vaak schade, voornamelijk doordat ze geen natuurlijke vijanden hebben. Ze kunnen andere soorten verdringen of zelfs uitroeien, wat de biodiversiteit ernstig kan aantasten.

Het nieuwe rapport van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes), dat recentelijk is goedgekeurd door 143 lidstaten, biedt het meest uitgebreide overzicht van invasieve soorten tot nu toe. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het begrip en het beheer van deze wereldwijde bedreiging.

Preventie en grenscontrole als sleutel tot oplossingen

Het rapport benadrukt het belang van betere voorzorgsmaatregelen en grenscontroles in de strijd tegen invasieve exoten. Hoewel veel landen doelen stellen, heeft slechts 17 procent wet- en regelgeving om invasieve soorten te beheersen. Preventieve maatregelen, zoals importcontrole, blijken effectief, evenals het herstel van ecosystemen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.