De Radcliffe Wave in onze melkweg: Meer dan een golf in het oog

MMatthijs 23 februari 2024 07:02

In een opmerkelijk onderzoek van Harvard's Radcliffe Institute is ontdekt dat de Radcliffe Wave, een gigantische gaswolk in onze Melkweg, niet alleen het uiterlijk van een golf heeft, maar zich ook als zodanig beweegt. De golf, die zich vlak in onze kosmische achtertuin bevindt, roept nieuwe en intrigerende vragen op over zijn ontstaan en gedrag.

De Radcliffe Wave golft door de ruimte

De Radcliffe Wave, een opmerkelijke structuur in onze Melkweg, werd een paar jaar geleden ontdekt door astronomen van het Harvard Radcliffe Institute. De structuur, die zijn naam dankt aan het instituut, is gigantisch en bevindt zich relatief dicht bij onze zon. Uit recent onderzoek blijkt nu dat deze golf niet alleen het uiterlijk van een golf heeft, maar zich ook zo gedraagt. Hij beweegt door de ruimte op een manier die doet denken aan de wave die fans in een stadion weleens doen, of een slang die zich door de ruimte beweegt.

Ontdekking van de Radcliffe Wave

Astronomen werkten in 2018 aan een driedimensionale kaart van de sterrenkraamkamer in de buurt van de zon, gebruikmakend van nieuwe gegevens van ESA's Gaia-missie en een dataverzamelende 3D-kaarttechniek. Deze inspanningen leidden tot de ontdekking van de Radcliffe Wave in 2020. De golf, met een lengte van 9000 lichtjaar en op een afstand van 500 lichtjaar tot onze zon, is de grootste coherente structuur die we kennen.

Bevestiging van de golfbeweging

Hoewel de kaart uit 2020 het bestaan van de Radcliffe Wave aantoonde, waren de metingen niet nauwkeurig genoeg om te bepalen of de golf ook bewoog. Dit veranderde in 2022 met de komst van nieuwe Gaia-gegevens, waardoor astronomen de positie van jonge sterrenclusters beter konden bepalen en bevestigden dat de Radcliffe Wave daadwerkelijk golft. De Gaia-missie streeft ernaar om een nauwkeurige 3D-kaart te maken van meer dan een miljard sterren in onze Melkweg en daarbuiten, en levert waardevolle inzichten op over hun beweging, helderheid, temperatuur en samenstelling.

Onbeantwoorde vragen over de Radcliffe Wave

Nu we weten dat de Radcliffe Wave beweegt als een golf, rijzen er nieuwe en fascinerende vragen over zijn ontstaan en gedrag. Het is nog onbekend wat de golf veroorzaakt en waarom hij op deze manier beweegt. Onderzoekers kunnen nu verschillende theorieën testen, variërend van supernova-explosies tot botsingen van dwergsatellietstelsels met onze Melkweg. Dit biedt nieuwe en spannende mogelijkheden voor toekomstig onderzoek.

Een interessant aspect van de Radcliffe Wave is dat er eigenlijk weinig donkere materie nodig is om de waargenomen beweging te verklaren. Volgens de onderzoekers is de zwaartekracht van gewone materie al voldoende om de golf in beweging te krijgen. Dit draagt bij aan ons begrip van donkere materie en de rollen die het speelt in het universum.

De Radcliffe Wave lijkt de ruggengraat te vormen van de dichtstbijzijnde spiraalarm in de Melkweg. Dit suggereert dat het golven van de golf kan impliceren dat spiraalarmen van sterrenstelsel altijd oscilleren, wat zou betekenen dat sterrenstelsels nog dynamischer zijn dan gedacht. Dit roept nieuwe vragen op over de oorzaken van deze verplaatsingen en of dit een fenomeen is dat overal in het sterrenstelsel voorkomt, of zelfs in alle sterrenstelsels.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.