De verrassende leegte in de planetoïdengordel: feiten tegen fictie

MMatthijs 26 september 2023 00:27

Heb je ooit gedacht aan de planetoïdengordel als een chaotisch veld vol rondzwervende ruimtestenen? Dit artikel ontkracht dat beeld en laat zien hoe verbazingwekkend leeg deze ruimteregio eigenlijk is.

Het verrassende vacuüm van de planetoïdengordel

Veel mensen hebben het beeld van de planetoïdengordel als een dichtbevolkt gebied vol kruisende rotsblokken en stenen. Dit beeld, vaak versterkt door wetenschappelijke illustraties en zelfs door NASA, is echter verre van de werkelijkheid. In feite is de planetoïdengordel zo leeg, dat wetenschappers er zonder aarzelen ruimtesondes doorheen sturen. Er is nog nooit een ruimtevaartuig geraakt door een planetoïde.

Gewicht van de planetoïdengordel onthuld

Het blijkt dat het gewicht van de planetoïdengordel relatief laag is. Wetenschappers schatten dat de totale massa van alle objecten in de planetoïdengordel vergelijkbaar is met slechts drie tot vier procent van het totale gewicht van de maan. Dit is 1500 keer minder dan het totale gewicht van de aarde. Opmerkelijk is dat ongeveer een derde van dit gewicht toe te schrijven is aan Ceres, de grootste dwergplaneet in deze gordel.

Ondanks de relatieve leegte van de planetoïdengordel zijn er toch een aanzienlijk aantal objecten aanwezig. Volgens NASA bevinden zich er tussen de 1,1 en 1,9 miljoen planetoïden groter dan één kilometer, en vele miljoenen kleinere exemplaren. Hoewel ze niet veel wegen, zijn ze er in grote getale.

De verbazingwekkende omvang en leegte van de planetoïdengordel

De omvang van de planetoïdengordel is eveneens indrukwekkend. Deze ring, in de vorm van een donut, begint op een afstand van ruim 300 miljoen kilometer van de zon en eindigt 600 miljoen kilometer verder. De gordel is zo'n 150 miljoen kilometer dik. Ondanks deze enorme omvang, is de planetoïdengordel bijna volledig leeg. Sterker nog, het is voor 99,99999999999999999% leeg. De gemiddelde afstand tussen twee objecten in de planetoïdengordel is een aantal keer de afstand van de maan naar de aarde.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.