De wonderlijke kraamkamer van de pareloctopus in de diepzee

MMatthijs 15 september 2023 19:58

Duizenden Muusoctopus robustus, oftewel pareloctopussen, verzamelen zich jaarlijks rond een onderzeese warmwaterbron, de zogenaamde 'Octopus Garden', om hun eieren te leggen. Deze bijzondere habitat, diep in de oceaan, blijkt de perfecte kraamkamer te zijn voor deze diepzeewezens.

De ontdekking van de 'Octopus Garden'

De 'Octopus Garden' is een verbluffende plek in de diepzee, ver verwijderd van de kust van Californië. Hier verzamelen duizenden Muusoctopus robustus zich jaarlijks om te paren, hun eieren te leggen, en vervolgens te sterven - een ritueel dat pas in 2018 voor het eerst werd waargenomen. Deze unieke locatie vormt de grootste bekende concentratie van deze octopussoort ter wereld.

Het belang van hydrothermale bronnen

Volgens een studie gepubliceerd in Science Advances, is de verbazingwekkende concentratie van deze octopussen bij de hydrothermale bronnen geen toeval. De onderzoekers suggereren dat de opvallend warme temperatuur rond de bronnen, ongeveer 10,8 graden Celsius in vergelijking met de koude 1,6 graden van de omringende diepzee, de ontwikkeling van de octopusembryo's bevordert en de broedtijd aanzienlijk verkort.

Ondanks de relatieve warmte van de hydrothermale bronnen, is het broedproces van de Muusoctopus robustus nog steeds een langdurige aangelegenheid. Met een broedtijd van ongeveer 1,8 jaar, is dit proces aanzienlijk sneller dan in veel andere delen van de diepzee waar de temperatuur onder de 2 graden Celsius zakt en de ontwikkeling van embryo's vijf tot acht jaar kan duren.

'Octopus Garden': een hotspot voor biodiversiteit

De cyclus van leven en dood bij de 'Octopus Garden' blijkt niet alleen gunstig voor de octopussen, maar ook voor de bredere biodiversiteit in de omgeving. De lichamen van de gestorven octopussen verhogen het lokale koolstofgehalte, wat een voedingsbron vormt voor andere zeedieren zoals zeeanemonen, vissen en garnalen. Dit bevordert op zijn beurt de rijkdom en diversiteit van het zeeleven rond de bronnen.

Vanwege hun glinsterende uiterlijk worden deze octopussen in het Engels ook wel 'pareloctopussen' genoemd. Van een afstand lijken ze opvallend veel op kostbare juwelen die op de zeebodem liggen. Deze naam onderstreept de bijzondere aantrekkelijkheid en het unieke karakter van deze wonderlijke wezens uit de diepzee.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.