Doorbraak in resusaap klonen: Een stap dichterbij het klonen van mensen?

MMatthijs 19 januari 2024 07:47

Chinese wetenschappers hebben een gezonde gekloonde resusaap geproduceerd, wat de vraag doet rijzen of het klonen van mensen de volgende stap zou kunnen zijn. Alhoewel deskundigen stellen dat deze stap nog ver weg is, markeert deze ontwikkeling een belangrijke doorbraak in de kloonwetenschap.

Doorbraak in resusaap klonen

Met behulp van somatische celkerntransfer, dezelfde techniek die gebruikt werd om het schaap Dolly te klonen, hebben Chinese wetenschappers met succes een resusaap gekloond. Deze doorbraak is een spannende ontwikkeling in de kloonwetenschap, vooral omdat de gekloonde resusaap gezond is en zijn tweede verjaardag heeft mogen vieren. Hoewel we ver verwijderd zijn van het klonen van mensen, opent deze tot nu toe succesvolle case nieuwe mogelijkheden voor verder onderzoek en potentieel gebruik.

Het klonen van primaten is altijd een uitdaging geweest. Ondanks talrijke pogingen in het verleden, bleef het slagingspercentage laag. In 2018 lukte het Chinese onderzoekers echter om makaken te klonen. Het succesverhaal klinkt indrukwekkend, maar het is belangrijk om te vermelden dat het slagingspercentage slechts 1,5% was. Ondanks deze lage slagingskans, wijst dit resultaat op de mogelijkheden en potentiële voordelen van kloononderzoek.

Bij eerdere pogingen om een resusaap te klonen, ontdekten onderzoekers dat de problemen voornamelijk lagen bij de ontwikkeling van de placenta. Een gekloond embryo ontwikkelt een iets andere placenta, waardoor het embryo minder kans heeft om te slagen. De wetenschappers bedachten een oplossing door de embryonale cellen van de kloon te vervangen door cellen van een normaal embryo. Hoewel het slagingspercentage nog steeds laag is, onder de 1%, markeert dit een belangrijke stap voorwaarts in de klonering van primaten.

Ethische en wettelijke kwesties rond klonen

Ondanks de recente succesvolle pogingen tot het klonen van primaten, blijft het proces extreem moeilijk en omstreden. De ethische implicaties zijn een belangrijk punt van discussie en maken dergelijke experimenten in de EU ondenkbaar volgens de huidige wetgeving omtrent dierproeven. Deze wetgeving verbiedt het gebruik van niet-menselijke primaten voor experimenten, tenzij het experiment gericht is op het onderzoeken van een ernstige, levensbedreigende ziekte.

Medische implicaties van kloononderzoek

Het uiteindelijke doel van de Chinese onderzoekers is niet om mensen te klonen. Ze richten zich eerder op de medische aspecten van hun onderzoek. Door primaten te klonen, hopen ze meer inzicht te krijgen in het ontstaan van genetische aandoeningen en hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Bovendien kan hun onderzoek implicaties hebben voor IVF-behandelingen, door het bieden van nieuwe inzichten en mogelijkheden voor het omgaan met embryo's met afwijkingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.