Dubai's klimaattop: Een open strijd tegen fossiele brandstoffen

MMatthijs 17 december 2023 16:17

De klimaattop van de Verenigde Naties in Dubai heeft veel discussie opgewekt, maar ook duidelijk gemaakt wie de obstakels zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Met de focus op het uitfaseren van fossiele brandstoffen, biedt deze top inzichten in waar landen staan ​​in hun toewijding om klimaatverandering tegen te gaan.

De unieke rol van de VAE

Alhoewel de keuze van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) als gastland voor de VN-klimaatconferentie kritiek ontving, waren er ook degenen die mogelijkheden zagen. Gezien hun locatie tussen het Globale Zuiden en het Globale Noorden, tussen Oost en West, zijn de VAE misschien wel dé plek om alle landen op één lijn te krijgen. Vooral omdat beslissingen binnen de VN-klimaatonderhandelingen unaniem moeten worden genomen, wat betekent dat landen als Saoedi-Arabië en andere olielanden ook aan tafel moeten zitten.

De VAE wilden met deze klimaatconferentie hun land internationaal op de kaart zetten. Daarom moest het de grootste VN-klimaattop ooit worden, iets waar ze met 110.000 geregistreerde deelnemers in zijn geslaagd. De schaal van de conferentie heeft ook bijgedragen aan de noodzaak van ambitie, vooral in relatie tot fossiele brandstoffen. Voor het eerst sinds het begin van de onderhandelingen in 1992, werden fossiele brandstoffen met naam genoemd in de slotverklaring.

Toename in landen die fossiele brandstoffen willen uitfaseren

Een belangrijke ontwikkeling is dat het aantal landen dat fossiele brandstoffen wil uitfaseren is toegenomen. In Dubai waren er 127 landen die dit standpunt innamen, 47 meer dan tijdens de top in Sharm-el-Sheikh vorig jaar. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen klimaatverandering en markeert een groeiend bewustzijn en bereidheid om actie te ondernemen.

'UAE consensus': een weerspiegeling van de open strijd

Eén van de grootste verdiensten van deze klimaattop was de open strijd tussen landen. De naam van het slotakkoord, de 'UAE consensus', weerspiegelt dit. Het laat zien waar landen staan in hun toewijding om klimaatverandering tegen te gaan. Dit biedt mogelijkheden voor de toekomst, omdat het mogelijk maakt om meer gerichte steun te bieden aan de landen die dit het hardst nodig hebben.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.