Een nieuwe kijk op evolutie: De rol van toeval en regels

MMatthijs 1 september 2023 14:36

Hoogleraar theoretische natuurkunde Ard Louis komt met nieuwe inzichten over het evolutieproces. Hij stelt dat toeval veel minder een rol speelt dan voorheen gedacht. In plaats daarvan zijn er regels die sturen hoe evolutie verloopt.

Nieuwe inzichten in de evolutietheorie

Ard Louis, een vooraanstaande theoretische natuurkundige aan de Universiteit van Oxford, heeft de conventionele kijk op evolutie in twijfel getrokken. Volgens hem spelen microscopische, toevallige mutaties niet zo'n grote rol in het evolutieproces als altijd werd aangenomen. Louis biedt een nieuwe visie op evolutie waarin 'toeval' veel minder een rol speelt dan gedacht.

Naast zijn onderzoek naar de werking van evolutie, heeft Louis ook nagedacht over de argumenten van de Intelligent Design-beweging. Deze beweging beweert dat de complexiteit van het leven alleen kan worden verklaard door de aanwezigheid van een 'ontwerper'. Louis betwijfelt dit idee en stelt dat de principes van evolutie voldoende zijn om de complexiteit en diversiteit van het leven te verklaren, zonder een beroep te hoeven doen op een 'ontwerper'.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.