Eerste praktische demonstratie van 'quantumsuperchemie'

SSara 20 september 2023 13:43

Amerikaanse onderzoekers hebben voor het eerst een 'quantumsuperchemie' reactie succesvol laten plaatsvinden, een fenomeen dat chemische reacties kan versnellen en beter controleerbaar kan maken. Het experiment markeert een spannende stap in de quantumwereld.

Wat is quantumsuperchemie?

Het concept van quantumsuperchemie is een opwindend gebied binnen de quantumfysica en chemie. Het idee is dat een grote hoeveelheid atomen in dezelfde quantumtoestand wordt gebracht, wat leidt tot een collectief gedrag. Dit gedrag versnelt niet alleen chemische reacties, maar maakt ze ook beter controleerbaar. Verder produceert deze reactie moleculen die ook in dezelfde quantumtoestand verkeren, wat nuttig kan zijn voor experimenten die ons begrip van de quantumwereld kunnen verdiepen.

Eerste demonstratie van 'superchemie'

In een belangrijke doorbraak hebben onderzoekers van de Universiteit van Chicago met succes een superchemische reactie uitgevoerd. Tijdens deze reactie transformeerden cesiumatomen in cesiummoleculen. Deze baanbrekende bevindingen zijn gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature Physics, wat de relevantie en het belang van dit onderzoek verder onderstreept.

Het proces om de cesiumatomen in dezelfde quantumtoestand te krijgen, vergde een zeer lage temperatuur, bijna het absolute nulpunt. Op deze extreem lage temperatuur hebben de atomen minimale energie, waardoor ze allemaal de minst energie-intensieve quantumtoestand bereiken. Dit leidt tot de vorming van een bose-einsteincondensaat, een toestand waarin atomen zich niet meer als individuele deeltjes gedragen, maar functioneren als één enkel 'superatoom'.

Het bose-einsteincondensaat bood een uniek platform voor de cesiumatomen om collectief te reageren. Deze collectieve reactie resulteerde in een aanzienlijk snellere reactiesnelheid in vergelijking met een regulier gas. Een andere interessante ontdekking was dat de reactiesnelheid proportioneel toenam naarmate het condensaat groter werd, met meer atomen die deelnamen aan de reactie.

De toekomst van quantumsuperchemie

Dit onderzoek effent de weg voor veelbelovende ontwikkelingen in de quantumchemie. Hoewel de praktische toepassingen van deze bevindingen nog in hun kinderschoenen staan, opent dit experiment nieuwe perspectieven voor het besturen en versnellen van chemische reacties op een manier die voorheen ondenkbaar was. Het is belangrijk op te merken dat dit experiment op dit moment nog eenvoudig was - het betrof de vorming van een molecuul uit twee identieke atomen. Maar dit is slechts het begin.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.