Effect van mRNA-coronavaccins op het immuunsysteem: bevordering van de immuuntolerantie

SSara 6 september 2023 10:18

Een recente studie toont aan dat mRNA-coronavaccins een onbedoeld effect kunnen hebben op ons immuunsysteem, namelijk de bevordering van immuuntolerantie. Dit kan mogelijk leiden tot een verhoogd risico op Sars-Cov-2 infecties en zelfs kanker.

Complexiteit en kwetsbaarheid van het immuunsysteem

Het menselijk immuunsysteem is een van de meest complexe systemen van ons lichaam. Het speelt een cruciale rol in het herkennen en bestrijden van verschillende soorten indringers, zowel interne als externe. Recent onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Science Reports toont echter aan dat mRNA-vaccins mogelijk een ongewenste remmende werking kunnen hebben op ons immuunsysteem. Het is dus van cruciaal belang om deze bevindingen verder te onderzoeken en te begrijpen.

mRNA-vaccins en de inductie van IgG4

Immuuntolerantie, de onderdrukking van de immuunreactie tegen een bepaald antigeen, wordt op moleculair niveau veroorzaakt door de IgG4-subklasse van antilichamen. Het is bekend dat personen die regelmatig worden blootgesteld aan een bepaald antigeen tolerantie kunnen ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat mRNA-vaccins een sterke IgG4-respons induceren. Dit kan leiden tot een verminderde immuunreactie tegen Sars-Cov-2, wat uiteraard een ongewenste situatie is bij het bestrijden van een virusinfectie.

Er is momenteel een intensief wetenschappelijk debat gaande over het feit dat mensen die gevaccineerd zijn tegen Sars-Cov-2 mogelijk gevoeliger zijn voor herinfectie dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is de productie van IgG4-antilichamen door mRNA-vaccinatie. Deze antilichamen zouden de immuunreactie tegen Sars-Cov-2 kunnen onderdrukken, wat kan leiden tot een ongehinderde virusinfectie en vermeerdering.

Ons immuunsysteem speelt een cruciale rol bij het voorkomen van kanker door ontspoorde cellen te herkennen en op te ruimen. Recente studies suggereren echter dat IgG4, onafhankelijk van het specifieke antigeen waartegen het gericht is, een immuunonderdrukkend effect kan hebben. Dit zou kunnen betekenen dat verhoogde concentraties van IgG4, mogelijk geïnduceerd door mRNA-vaccinaties, de groei van kanker kunnen bevorderen. Dit blijft echter een gebied dat verder onderzoek vereist.

De noodzaak van verder onderzoek

Het is zorgwekkend dat mRNA-coronavaccins het 'verkeerde' antilichaam, IgG4, lijken te induceren. Dit suggereert dat het immuunsysteem mogelijk op onjuiste wijze wordt gestimuleerd, wat mogelijk kan leiden tot verhoogde gevoeligheid voor infecties en andere gezondheidsrisico's. Vanwege de complexiteit van ons immuunsysteem is verder onderzoek absoluut noodzakelijk om volledig te begrijpen hoe deze vaccins ons immuunsysteem beïnvloeden en hoe we deze kennis kunnen gebruiken om de effectiviteit en veiligheid van toekomstige vaccins te verbeteren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.