Energie uit kernfusie: een tweede triomf in wetenschappelijk onderzoek

SSara 9 augustus 2023 07:57

Voor de tweede keer hebben Amerikaanse wetenschappers succesvol energie gewonnen uit kernfusie, een prestatie die de deur opent voor toekomstige energieoplossingen en helpt bij het afscheid nemen van fossiele brandstoffen.

Succesvolle energiewinning uit kernfusie

Het team van wetenschappers uit het Lawrence Livermore National Laboratory in Amerika heeft een belangrijke mijlpaal behaald in de energiewetenschap. Voor de tweede keer zijn ze erin geslaagd om met succes energie te winnen uit een kernfusie, een proces waarbij kleine atomen samensmelten tot grotere atomen en energie vrijkomt. Opmerkelijk is dat er bij deze test meer energie is vrijgekomen dan er oorspronkelijk in is gestopt. Deze prestatie toont het immense potentieel van kernfusie als toekomstige energiebron, wat ons zou kunnen helpen om van fossiele brandstoffen af te stappen.

De techniek achter deze prestatie is even fascinerend als ingewikkeld. De onderzoekers hebben een heel klein beetje brandstof bestraald met 192 lasers. Ze hebben ervoor gezorgd dat deze brandstof dicht en heet bleef, in een perfecte cirkel, waardoor een fusieproces op gang kwam. Dit proces omvat het samensmelten van kleine atomen tot grotere atomen, waarbij energie vrijkomt. Dit illustreert de technologische innovatie en het wetenschappelijke inzicht dat nodig is om dergelijke baanbrekende resultaten te bereiken in de energiewetenschap.

50 procent winst in energie-output

Een belangrijk aspect van deze prestatie is de energie-output die is bereikt. De onderzoekers hebben ongeveer twee megajoules energie in het proces gestopt en kregen er drie megajoules voor terug. Dit betekent een winst van 50 procent, wat een indrukwekkende prestatie is op het gebied van energie-efficiëntie. Het zet de deur open naar de mogelijkheid van meer energie-output dan input in de toekomst, wat een grote stap is in de zoektocht naar alternatieve energiebronnen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.