Enorme prehistorische oceaan ontdekt in de Himalaya

SSara 7 augustus 2023 23:37

Onderzoekers hebben waterdruppels ontdekt in de Himalaya die mogelijk restanten zijn van een oceaan die 600 miljoen jaar geleden bestond. Deze ontdekking kan helpen verklaren hoe het leven de extreme ijstijd overleefde en waarom er een explosie van complexe levensvormen plaatsvond na de ijstijd.

Prehistorische oceaan ontdekt in de Himalaya

In de woeste en ontoegankelijke gebieden van de Himalaya hebben wetenschappers een opmerkelijke ontdekking gedaan. Ze vonden minerale afzettingen met waterdruppels die mogelijk deel uitmaakten van een oude oceaan, die ongeveer 600 miljoen jaar geleden bestond. Deze vondst biedt ons een uniek inzicht in de geschiedenis van onze planeet en kan ons helpen beter te begrijpen hoe het leven zich heeft ontwikkeld tijdens en na de laatste grote ijstijd.

Bewijs van oude oceaan door minerale analyse

De onderzoekers vonden sporen van calcium- en magnesiumcarbonaat in de minerale afzettingen. Analyse van deze monsters bevestigde dat ze afkomstig zijn van een oceaan die miljoenen jaren geleden bestond en niet van een andere bron. Deze ontdekking suggereert dat de oude oceaan een rijke bron was van deze mineralen, die essentieel zijn voor het leven.

De analyse van de minerale afzettingen toonde ook aan dat er lange tijd weinig calcium in de oceaan was. Dit suggereert dat er weinig water en voedingsstoffen uit rivieren in de oceaan terecht kwam. Deze bevinding geeft ons ook inzicht in de omstandigheden op aarde tijdens deze prehistorische periode en draagt bij aan ons begrip van hoe het leven zich heeft kunnen ontwikkelen ondanks deze uitdagende omstandigheden.

Cyanobacteriën stonden mogelijk aan de basis van leven na ijstijd

De wetenschappers stellen een intrigerende hypothese voor: het gebrek aan calcium en andere voedingsstoffen in de oceaan kan hebben geleid tot de groei van langzaam groeiende, fotosynthetische cyanobacteriën. Deze bacteriën zijn bekend om hun vermogen om zuurstof te produceren, en het is mogelijk dat ze bijgedragen hebben aan de toename van zuurstof in de atmosfeer tijdens deze periode. Dit zou kunnen helpen verklaren waarom er na de ijstijd een explosie van complexe levensvormen plaatsvond.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.