ESA waarschuwt voor bedreigende mix van toenemend ruimteafval en ruimteverkeer

SSara 11 augustus 2023 12:43

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA waarschuwt voor het toenemende probleem van ruimteafval en het drukkere ruimteverkeer. Volgens de organisatie zou een botsing in een commerciële zone rampzalig zijn en zijn er nieuwe maatregelen nodig om toekomstige ongelukken te voorkomen.

Toenemend probleem van ruimteafval en ruimteverkeer

Volgens de ESA wordt ruimteafval steeds problematischer naarmate het aantal satellieten dat rond de aarde cirkelt, toeneemt. Met de toename van het ruimteverkeer wordt het risico op botsingen steeds groter. Hoewel er verbetering is in de situatie, zijn er extra maatregelen nodig om het risico verder te beperken. De ESA benadrukt dat een botsing in een commerciële zone desastreuze gevolgen kan hebben voor andere satellieten in die zone.

Toename in lancering van satellieten en commerciële missies

Het Space Environment Report van de ESA toont aan dat het ruimteverkeer blijft toenemen. In 2022 zijn er meer nieuwe satellieten gelanceerd dan ooit tevoren. Daarnaast is er een toename van commerciële missies in economisch belangrijke zones, zoals zones die geschikt zijn voor communicatiediensten. Deze missies worden toegevoegd aan de bestaande wetenschappelijke ruimtemissies, waardoor de druk op deze zones toeneemt.

Gebrek aan satellieten die drukke zones verlaten

Een ander probleem dat door de ESA wordt aangekaart, is dat te weinig satellieten de drukke zones verlaten wanneer hun levensduur ten einde is. Deze satellieten blijven rondcirkelen en kunnen in stukken uiteenvallen, wat tot gevaarlijk ruimteafval leidt. Een botsing of desintegratie van deze satellieten zou rampzalige gevolgen kunnen hebben voor andere satellieten in dezelfde baan.

Van de meer dan 30.000 stukken ruimteafval groter dan 10 cm zweeft meer dan de helft in een baan dicht bij de aarde. Dit maakt de situatie uiterst gevaarlijk, omdat deze objecten potentieel schadelijk zijn voor andere satellieten of missies. De ESA schat dat het totaal aantal objecten dat in de ruimte rond de aarde zweeft en minimaal 1 cm groot is, waarschijnlijk meer dan 1 miljoen bedraagt.

Volgens het rapport van de ESA zijn er nog nooit zoveel door de mens gemaakte objecten vanuit de ruimte teruggekeerd in onze atmosfeer. Dit omvat ook satellieten die terugkeren nadat hun missie is voltooid. Hoewel dit goed is omdat het helpt de drukke banen op te ruimen, zouden ingenieurs in de toekomst meer controle willen hebben over dit proces.

Groeiende behoefte aan preventieve maatregelen

De ESA geeft aan dat actieve satellieten steeds vaker ontwijkingsmanoeuvres moeten uitvoeren om botsingen met ander ruimteafval of satellieten te voorkomen. Het grootste gevaar komt echter van andere satellieten, vooral voor diegenen die binnen 600 km van de aarde blijven. Daarom zal er in de toekomst meer aandacht moeten zijn voor preventieve maatregelen, zoals het meer 'botsing-proof' maken van satellieten voordat ze gelanceerd worden.

Bestaande opruimregels moeten worden aangescherpt

Volgens de huidige regels moet een ruimtevaartuig uiterlijk 25 jaar na gebruik de baan vrijmaken. Dankzij nieuwe technologieën gebeurt dit steeds beter. Hoewel het een goede zaak is als satellieten ongecontroleerd op aarde neerstorten en daarmee de baan vrijmaken, zou er in de toekomst toch meer controle over dit proces gewenst zijn. De ESA concludeert dat de situatie verbetert, maar dat er nog meer verbetering nodig is om de situatie op lange termijn houdbaar te maken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.