Europese klimaatgezant Wopke Hoekstra roept op tot stoppen met fossiele brandstoffen

MMatthijs 16 oktober 2023 13:22

Wopke Hoekstra, de nieuwe Europese 'klimaatgezant', dringt erop aan dat de wereld tijdens de aanstaande klimaattop afscheid neemt van fossiele brandstoffen. Hij is tegen de compensatie van CO2-uitstoot door het gebruik van deze brandstoffen.

Hoekstra's oproep tot stoppen met fossiele brandstoffen

Wopke Hoekstra, de recent benoemde Europese klimaatgezant, dringt er sterk op aan dat de wereld een overeenkomst sluit tijdens de aanstaande klimaattop om het gebruik van fossiele brandstoffen te beëindigen. Hij gelooft dat dit een cruciale stap is om verdere klimaatverandering te voorkomen en om de planeet voor toekomstige generaties te behouden.

Verschillende landen, waaronder grootmachten zoals China en vele olielanden, zijn bereid om ruimte te laten voor toekomstig gebruik van fossiele brandstoffen, zolang de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt. Hoekstra is echter van mening dat deze compensatiestrategie niet voldoende is. Hij pleit voor een volledige stop van het gebruik van fossiele brandstoffen, ongeacht de compensatie.

Hoekstra roept op tot volledige stop op fossiele brandstoffen

In een recente uitspraak maakte Hoekstra duidelijk dat hij een volledige stop van het gebruik van fossiele brandstoffen wil, en niet alleen van 'unabated' of ongecompenseerde fossiele brandstoffen. Hij gelooft dat de wereld radicale veranderingen moet ondergaan in haar energiebronnen en -consumptie om een klimaatcrisis te voorkomen.

Hoekstra is van mening dat het afvangen en opslaan van CO2 beperkt moet blijven tot zeer specifieke sectoren die zonder deze methoden niet in staat zouden zijn om te functioneren. Hij stelt dat dit een noodzakelijke stap is om de overgang naar duurzame energiebronnen te vergemakkelijken en om de uitstoot van broeikasgassen op lange termijn te verminderen.

Wereld op één lijn krijgen is een uitdaging

Hoekstra erkent dat het een enorme uitdaging zal zijn om de wereld op één lijn te krijgen met betrekking tot klimaatverandering en het stopzetten van fossiele brandstoffen, vooral vanwege de huidige geopolitieke spanningen. Ondanks deze uitdagingen is hij echter van mening dat deze verandering noodzakelijk is voor de toekomst van onze planeet.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.