Explosieve stijging van Parkinson bij jongvolwassenen in Nederland

SSara 15 september 2023 18:57

Het aantal Parkinsonpatiënten in Nederland is in tien jaar tijd met 30 procent toegenomen, met een opmerkelijke stijging bij mensen onder de 65 jaar. Experts wijzen onder meer op blootstelling aan milieuvervuiling en pesticiden als mogelijke oorzaak.

Alarmerende toename van Parkinson

Parkinson is een progressieve ziekte die vooral de motorische functies aantast. De toename van het aantal patiënten is alarmerend, met een stijging van 30 procent in de afgelopen tien jaar. Dit is een zorgwekkende trend, aangezien de ziekte ongeneeslijk is en de kwaliteit van leven aanzienlijk kan aantasten.

Milieuvervuiling en pesticiden als oorzaak

Volgens onderzoekers is een van de voornaamste oorzaken van de toename de blootstelling aan milieuvervuiling, waaronder pesticiden. Dit is een zorgwekkende ontdekking, aangezien pesticiden wijdverspreid worden gebruikt in de landbouw en andere industrieën. Het risico op Parkinson is ook verhoogd voor mensen die in de buurt van landbouwpercelen wonen.

Steeds meer jonge Parkinsonpatiënten

Traditioneel wordt Parkinson beschouwd als een ziekte die voornamelijk oudere mensen treft, maar recente gegevens laten zien dat steeds meer jonge mensen de diagnose krijgen. Een op de drie patiënten is zelfs jonger dan 65. Dit wijst op een verontrustende trend en onderstreept het belang van verder onderzoek naar de oorzaken.

Onderzoekers van het Radboudumc, die vorig jaar de Stevinpremie wonnen, plannen dit geld te gebruiken om de groei van Parkinson tegen te gaan. Ze willen onder meer de toelatingscriteria voor pesticiden aanscherpen en onderzoek doen naar de effecten van beweging op het ontstaan van Parkinson. Dit toont de inzet van de wetenschappelijke gemeenschap om deze ernstige ziekte aan te pakken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.