Extreme klimaatverandering veegde vroege mens uit Europa

MMatthijs 18 augustus 2023 12:38

Een recent onderzoek stelt dat de eerste mensen in Europa mogelijk tijdelijk zijn uitgestorven door een extreme klimaatverandering rond 1,1 miljoen jaar geleden. Deze conclusies zijn gebaseerd op zeebodemsedimentanalyses en computersimulaties van menselijke overlevingskansen tijdens deze periode.

Menselijke bewoning van Europa in twijfel

Het idee dat de mensheid al sinds haar aankomst onafgebroken in Europa heeft gewoond, wordt in twijfel getrokken door een omvangrijk onderzoek. Onderzoekers baseren deze bevindingen op de analyse van zeebodemsedimenten en geavanceerde computersimulaties van de overlevingskansen van de mens in die periode.

Extreme klimaatverandering veroorzaakte verdwijning mens

Onderzoekers van het University College London hebben bewijs gevonden voor een periode van extreme kou in Europa rond 1,1 miljoen jaar geleden. Deze drastische temperatuurdaling, veroorzaakt door smeltende ijskappen in de Atlantische Oceaan, heeft mogelijk geleid tot de tijdelijke verdwijning van de mens uit Europa.

Uit analyse van zeebodemsedimenten is gebleken dat de gemiddelde wintertemperatuur in het grootste deel van Europa destijds tot ver onder het vriespunt daalde, zelfs in het Middellandse Zeegebied. Voor de vroege Europeanen, die niet waren aangepast aan zulke extreme omstandigheden, was dit onleefbaar.

Oermens kon extreme klimaat niet aan

Door gebruik te maken van een computermodel dat de leefbaarheid van Europa onder de toenmalige omstandigheden simuleerde, bleek dat het klimaat waarschijnlijk te extreem was voor de vroege mens om te overleven. Zonder toegang tot vuur, warme kleding of voldoende voedsel, waren de extreem koude en droge omstandigheden een te grote uitdaging voor de menselijke overleving.

Bovendien onderstreept het gebrek aan archeologisch bewijs voor de aanwezigheid van vroege mensen in Europa tussen 900.000 en 1,1 miljoen jaar geleden de theorie dat er duizenden jaren na de periode van extreme kou geen mensen in het werelddeel woonden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.