Geluk, psychotherapie en levenskunst: De lessen uit een halve eeuw geluksonderzoek

MMatthijs 1 september 2023 11:38

Volgens emeritus hoogleraar Ruut Veenhoven, die al een halve eeuw geluksonderzoek doet, wordt ons geluk steeds meer een kwestie van wat we er zelf van maken en van levenskunst. Ook laat zijn onderzoek zien dat psychotherapie een belangrijke rol speelt in het verhogen van het geluk van mensen, ondanks het toenemende aantal psychische aandoeningen.

De toewijding van een expert aan geluksonderzoek

Ruut Veenhoven is een pionier in geluksonderzoek en blijft ondanks zijn ongeneeslijke ziekte, de ziekte van Kahler, toegewijd aan zijn werk. Hij heeft zijn hele carrière gewijd aan het onderzoeken van levensvoldoening en heeft hier internationaal erkenning voor gekregen. Ruut blijft gepassioneerd door de wetenschap, ongeacht zijn gezondheidstoestand. Hij vindt dat geluk meer dan ooit een kwestie is van wat je er zelf van maakt, een soort levenskunst.

De wetenschappelijke benadering van geluk

Veenhoven heeft een grote bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke studie van geluk. Hij stelde vast dat geluk niet alleen een domein is voor filosofen, life-coaches en geluksgoeroes, maar dat het ook wetenschappelijk meetbaar is. Hij heeft de World Database of Happiness opgericht, een online databank die de groeiende hoeveelheid onderzoek naar geluk verzamelt. Volgens Veenhoven kan geluk eenvoudig worden gemeten met één goed geformuleerde vraag.

Veenhoven merkt op dat Nederlanders over de jaren heen gestadig gelukkiger zijn geworden, waarbij het gemiddelde cijfer voor geluk is gestegen van een 7,2 in 1975 naar een 8 in 2019. Een belangrijke factor in deze toename van geluk is volgens hem het feit dat we in een welvarende maatschappij leven waar individuen hun eigen keuzes kunnen maken. Hierdoor komen meer mensen terecht in een leven dat bij hen past.

De rol van ambtenaren in geluk

Volgens Veenhoven spelen goede ambtenaren een cruciale rol in het creëren van een gelukkige samenleving. Hij gelooft dat het hebben van goed opgeleide en niet-corrupte ambtenaren een voorspelbaardere omgeving biedt, waarin mensen beter in staat zijn om hun eigen keuzes te maken. Ondanks recente schandalen blijft de Nederlandse overheid functioneren en de juiste voorwaarden scheppen voor ons geluk.

De invloed van psychotherapie op geluk

Veenhoven stelt dat psychotherapie, die sinds de jaren zeventig sterk is ontwikkeld, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verhogen van het geluk van mensen. Hij merkt op dat de meest ongelukkige mensen in Nederland vaak niet de armste mensen zijn, maar mensen die worstelen met psychische stoornissen. Door de groei en verbetering van psychotherapie-aanbiedingen is het aantal zeer ongelukkige mensen verminderd.

Volgens Veenhoven heeft de veranderde manier van opvoeden mogelijk bijgedragen aan ons groeiende geluk. In het verleden was de opvoeding vooral gericht op gehoorzaamheid, maar ouders zijn hun kinderen de afgelopen decennia meer gaan opvoeden om te helpen ontdekken wie ze zijn en wat bij hen past. Dit is van groot belang in een maatschappij waar er veel te kiezen valt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.