Geuren en hun potentieel ter preventie van dementie: Nieuw onderzoek belicht

MMatthijs 14 augustus 2023 18:37

Een nieuw onderzoek suggereert dat specifieke geuren een rol kunnen spelen bij het voorkomen van geheugenverlies en de ontwikkeling van dementie. Het onderzoek, dat zes maanden duurde, toonde aan dat de cognitieve capaciteit van de proefpersonen die blootgesteld waren aan zeven specifieke geuren met 226% toenam.

Reukvermogen als preventief middel

Het is al langer bekend dat een verminderd reukvermogen een vroeg waarschuwingssignaal kan zijn voor de ontwikkeling van een reeks neurologische en psychische aandoeningen. Onderzoekers hebben nu geconstateerd dat het reukvermogen ook een preventieve rol kan spelen bij de ontwikkeling van deze aandoeningen. Door proefpersonen bloot te stellen aan specifieke geuren, ontdekten de onderzoekers dat het mogelijk is om geheugenverlies te voorkomen en de ontwikkeling van aandoeningen zoals alzheimer en dementie tegen te gaan.

Toename van cognitieve capaciteit

Het onderzoek, dat zes maanden duurde, toonde aan dat proefpersonen die werden blootgesteld aan zeven specifieke geuren een aanzienlijke toename in cognitieve capaciteit vertoonden. De actieve groep, die deze geuren kreeg toegediend, liet een toename zien van maar liefst 226 procent in contrast met de controlegroep. Deze bevinding is een duidelijk bewijs van het verband tussen geur en geheugen en onderstreept het potentieel dat het reukvermogen biedt bij het voorkomen van dementie.

Het team van onderzoekers plant nu een vervolgstudie die zich zal richten op mensen bij wie al cognitieve stoornissen zijn vastgesteld. Dit zou het mogelijk maken om de effectiviteit van de geurbehandeling verder te evalueren. Ondanks het beperkte aantal deelnemers in het initiële onderzoek, hoopt het onderzoeksteam dat hun bevindingen zullen leiden tot grotere klinische onderzoeken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.