Gigantische ijsschots drijft weg van Antarctica: mogelijke bedreiging voor dieren en scheepvaart

MMatthijs 26 november 2023 15:31

De grootste ijsschots ter wereld, genaamd A23a, drijft in toenemende snelheid weg van Antarctica. Dit kan grote gevolgen hebben voor het dierenleven op het Britse eiland Zuid-Georgië en mogelijk het scheepvaartverkeer rond Zuid-Afrika beïnvloeden.

A23a drijft in sneltempo weg

De ijsschots, genaamd A23a, is aanzienlijk in beweging gekomen. De schots, die een oppervlakte van ongeveer 4.000 vierkante kilometer beslaat, drijft steeds sneller noordwaarts. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het dierenleven en scheepvaartverkeer. In 1986 brak de schots af van het Filchner-Ronne-ijsplateau aan de Weddellzee in Antarctica. Sinds 2020 is de ijsschots weer in beweging.

Verklaring voor versnelde drijfsnelheid onbekend

Hoewel de ijsmassa in snelheid toeneemt, is het voor wetenschappers onduidelijk waarom dit gebeurt. Een verklaring zou kunnen zijn dat de massa in de loop der jaren dunner is geworden, en daardoor meer drijfvermogen heeft gekregen. Dit fenomeen wordt aandachtig onderzocht door de wetenschappelijke gemeenschap.

Potentiële bedreiging voor fauna en scheepvaart

Als de ijsschots in de buurt van het Britse eiland Zuid-Georgië terechtkomt, kan dit grote gevolgen hebben voor de miljoenen zeehonden, pinguïns en zeevogels die er leven. Het zou hun leefgebied kunnen verpletteren en de toegang tot voedsel kunnen belemmeren. Verder kan de ijsschots, als deze richting Zuid-Afrika afdrijft, ook het scheepvaartverkeer in die regio verstoren.

Hoewel er zorgen zijn over de mogelijke gevolgen van de drijvende ijsschots, meent klimatoloog Niels Soeverijns dat de impact beperkt zal blijven. Volgens hem zal het scheepvaartverkeer weinig hinder ondervinden, aangezien de bewegingen van ijsmassa's grondig worden gevolgd met satellieten. Dit maakt het voor schepen gemakkelijk om de schots te ontwijken. Hij erkent echter wel dat er een kleine impact kan zijn op het biologisch leven, zoals pinguïns die op de schots leven.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.