Het belang van kronkelende rivieren: de sleutel tot het voorkomen van overstromingen en het behoud van biodiversiteit

SSara 24 november 2023 16:16

Wetenschapsjournalist Jacotte Brokken werpt licht op de negatieve gevolgen van het rechttrekken van rivieren voor mens en dier, en stelt voor om rivieren opnieuw te laten meanderen als oplossing voor wateroverlast en het behoud van de biodiversiteit.

Rechttrekken van rivieren: een dubbele klap voor mens en dier

In de jaren 70 en 80 werden veel Vlaamse rivieren rechtgetrokken om de scheepvaart te vergemakkelijken en het gebruik van watermolens te bevorderen. Dit had echter grote gevolgen voor zowel de mens als de fauna in en rond de waterwegen. Door de verhoogde stroomsnelheid van het water in rechte rivieren, komt het water met meer kracht in de riviermonding terecht, wat vaak tot overstromingen leidt in nabijgelegen dorpen.

Het rechttrekken van rivieren maakt dat ze overal even diep zijn en dezelfde soort oevers hebben. Dit is niet ideaal voor de fauna, zoals vogels en vissen, die de voorkeur geven aan verschillende soorten oevers om te profiteren. Een voorbeeld hiervan is de serpeling, een vissoort die in ondiep water leeft. Door het ontbreken van ondiepe gebieden als gevolg van het rechttrekken van rivieren, is de serpeling nu een beschermde soort geworden.

Meanders herstellen: de sleutel tot het oplossen van wateroverlast en het bevorderen van biodiversiteit

Volgens Jacotte Brokken kan het herstellen van de natuurlijke meanders van de rivieren door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) een oplossing bieden voor het probleem van wateroverlast en de afname van de biodiversiteit. Door de rivieren weer hun natuurlijke kronkelende loop te geven, kan er meer water in de bochten worden opgeslagen, waardoor de kans op overstromingen wordt verminderd. Bovendien zal de diversiteit aan oevers de fauna ten goede komen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.