Het creëren van een digitale kopie van de natuur: Een baanbrekend project uit Wageningen

MMatthijs 25 augustus 2023 13:43

In Wageningen wordt een ambitieus onderzoeksproject opgezet om een digitale tweeling van de natuur te creëren. Het doel? Het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen en het aanpakken van bedreigde soorten voordat het te laat is.

Lancering van het LTER-LIFE project

LTER-LIFE is een baanbrekend onderzoek dat zich tot doel stelt de gehele natuur in een computernetwerk te stoppen om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen. Marcel Visser, dierecoloog bij het ecologisch instituut NIOO-KNAW, leidt dit ambitieuze project dat een samenwerking is tussen NIOO-KNAW, RIVM, NIOZ, Universiteit van Amsterdam en Wageningen Universiteit. Het doel is om maatregelen te nemen die nodig zijn om bedreigde soorten te beschermen. Het project ging officieel van start op 20 augustus en zal minstens tien jaar duren.

Verzamelen van historische natuurdata

Het verzamelen van alle beschikbare data over de ontwikkelingen in de natuur vanaf de jaren zeventig is een cruciale eerste stap in het onderzoek. Gegevens over de hoeveelheid beukennootjes per jaar, de reproductie van herten of de stand van teken in het land - allemaal worden ze verzameld. De onderzoekers hopen inzichten te krijgen of verbanden te kunnen leggen die eerder niet werden gezien, tussen klimaat en fenologie bijvoorbeeld, of de invloed van pesticidengebruik. De eerste focusgebieden zijn het Waddenzeegebied en de Veluwe, waar de meeste data van beschikbaar zijn.

Een uitdaging voor de onderzoekers is het 'Fair' maken van de data, een afkorting die staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. Het gaat erom data van zeer verschillende aard en opzet toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedere buitenstaander die er onderzoek mee wil doen. Het begrijpen van de data, vooral de oude, handgeschreven data, is een uitdaging. Het team is van plan om organisaties te helpen door hen de juiste middelen aan te reiken, het niet moeilijk meer te maken en een nieuwe generatie van ecologen te creëren die klaar is voor de digitale toekomst.

Creëren van een digitale tweeling van de natuur

Het ultieme doel van al dit werk is het creëren van een Digital Twin, een digitale tweeling van de natuur. Met behulp van deze digitale tweeling kunnen we niet alleen de natuur beter begrijpen, maar ook voorspellen hoe planten, bomen of dieren zullen reageren op veranderingen in het klimaat. Dit kan ons helpen om gerichte maatregelen te nemen om ongewenste ontwikkelingen, zoals afname of mogelijk zelfs uitsterven, te voorkomen. Hoewel deze ambitie hoog gegrepen lijkt, is elke kleine voorspelling beter dan het huidige gebrek aan voorspellende mogelijkheden in dit veld.

Ondanks hun ambitieuze doelen, benadrukken de onderzoekers dat zij niet over het beleid gaan. Hun rol is om inzicht te geven in hoe de natuur werkt en scenario's door te rekenen. Op deze manier kunnen ze de samenleving beter informeren zodat er tijdig actie ondernomen kan worden wanneer dat nodig is. Met hun gereedschap kunnen ze helpen bij het beantwoorden van belangrijke vragen over de natuur en de invloed van klimaatverandering daarop.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.