Het mysterie van nulpuntsenergie: Energie halen uit 'niets'?

SSara 27 juli 2023 22:13

Natuurkundigen zijn constant in de weer met het ontrafelen van de geheimen van het universum. In hun laatste avontuur duiken ze diep in het mysterie van nulpuntsenergie, de laagst mogelijke energie die een deeltje kan hebben. Kunnen we deze energie daadwerkelijk benutten of blijft het bij een theoretisch concept?

Het concept van nulpuntsenergie

In de wereld van de natuurkunde is nulpuntsenergie een fascinerend concept. Het vertegenwoordigt de laagst mogelijke energie die een deeltje kan hebben. Hoewel dit concept spirituele en pseudowetenschappelijke interpretaties aantrekt, benadrukken natuurkundigen dat nulpuntsenergie niet kan worden benut als een energiebron. Deze energie kan niet worden 'gewonnen', ondanks de beweringen van sommige minder gegrondveste websites en theorieën.

Energie onttrekken aan nulpuntsenergie: een nieuwe theorie

Ondanks de conventionele opvattingen, heeft de Japanse theoreticus Masahiro Hotta in 2008 een opmerkelijke theorie voorgesteld. Hotta stelt dat het mogelijk zou kunnen zijn om energie te onttrekken aan een deeltje dat alleen nulpuntsenergie lijkt te hebben. De sleutel tot deze theorie is het concept van quantumverstrengeling, een fenomeen waarbij twee deeltjes een mysterieuze band met elkaar hebben die ook op grote afstand blijft bestaan.

Het idee van quantumenergieteleportatie speelt een centrale rol in deze theorie. Het woord 'teleportatie' kan tot misverstanden leiden, omdat het suggereert dat energie van de ene plaats naar de andere wordt getransporteerd. In werkelijkheid is het de overdracht van informatie tussen de verstrengelde deeltjes die het mogelijk maakt om de opgeslagen nulpuntsenergie beschikbaar te maken. Er gaat geen energie van het ene deeltje naar het andere, alleen informatie.

Het concept van het onttrekken van energie aan een deeltje met nulpuntsenergie is onlangs experimenteel aangetoond. Echter, ondanks de initiële opwinding, is er nog steeds geen netto energiewinst. Bij een globale kijk op het proces, inclusief alle betrokken deeltjes en hun verstrengeling, wordt duidelijk dat er nog steeds geen manier is om 'gratis' energie uit het niets te halen.

Toepassingen van de theorie: van quantumcomputers tot het quantuminternet

Ondanks de beperkingen heeft dit onderzoek naar nulpuntsenergie en de experimentele bevestiging van Hotta's theorie wel waarde. Een van de mogelijke toepassingen is in de wereld van quantumcomputing. De technieken kunnen worden gebruikt om qubits, de fundamentele eenheden van quantumcomputers, verder af te koelen dan normaal gesproken mogelijk is. Dit kan de betrouwbaarheid van deze machines verhogen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor het gebruik van deze technieken in het opkomende veld van het quantuminternet.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.