Het raadsel van donkere sterren: Sporen uit een spiegeluniversum?

SSara 2 januari 2024 07:46

Wetenschappers stellen dat een parallelle spiegeluniversum ons kan helpen om de ongrijpbare donkere materie te begrijpen. We zijn misschien in staat om sterren uit dit universum te detecteren, die kunnen helpen om hun theorie te bewijzen.

Het spiegeluniversum als verklaring voor donkere materie

Volgens een team van natuurkundigen zou er naast ons zichtbare heelal een spiegeluniversum kunnen bestaan. Dit universum, dat parallel aan het onze loopt, zou een verklaring kunnen bieden voor het nog steeds onopgeloste raadsel van donkere materie. Dit onbekende universum zou donkere materie kunnen huisvesten die overeenkomt met de versies van de atomen die we in ons eigen universum kennen, inclusief donkere protonen en donkere elektronen.

Donkere materie: het onzichtbare grootste deel van het universum

Donkere materie is een verborgen vorm van materie die naar schatting ongeveer 85 procent van de totale massa van het universum vormt. Ondanks decennia van onderzoek hebben wetenschappers nog steeds geen direct bewijs van het bestaan ervan gevonden. Deze mysterieuze substantie kan niet worden waargenomen door conventionele astronomische technieken, maar haar aanwezigheid kan worden afgeleid uit de gravitationele effecten die zij uitoefent op zichtbare materie.

Donkere sterren: De onzichtbare bewoners van het spiegeluniversum

Als het concept van het spiegeluniversum juist is, zou er een geheel nieuwe klasse van sterren kunnen bestaan. Deze zogenaamde donkere sterren zouden bestaan uit donkere materie en zouden donkere fotonen uitzenden. Deze sterren zouden vergelijkbaar zijn met de sterren die we kennen, zoals onze zon, maar ze zouden onzichtbaar zijn voor onze telescopen omdat ze geen zichtbaar licht uitzenden.

Volgens de natuurkundigen zouden deze donkere sterren uit het spiegeluniversum tot tien keer groter kunnen zijn dan onze zon. Net zoals gewone sterren zouden ze kernfusie ondergaan in hun kern, maar dan met donkere waterstof die samensmelt tot donker helium. Dit zou betekenen dat deze sterren een veel grotere omvang en massa hebben dan de sterren die we kennen uit ons eigen universum.

Met toekomstige technologische ontwikkelingen kunnen we in staat zijn om deze onzichtbare sterren te detecteren. Toekomstige telescopen, zoals het Vera C. Rubin Observatorium in Chili, kunnen in staat zijn om te zoeken naar zwakke lichtobjecten en de effecten van zwaartekracht op licht. Deze geavanceerde apparatuur zou ons kunnen helpen om de sporen van deze donkere sterren uit het spiegeluniversum te ontdekken en zo meer inzicht te krijgen in de aard van donkere materie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.