Hoe de oermens bijna uitstierf: Wereldbevolking niet groter dan Texel

MMatthijs 1 september 2023 08:22

Ongeveer 930.000 jaar geleden bestond de wereldbevolking uit niet meer dan 1.300 individuen, vergelijkbaar met het huidige inwonertal van Texel. Deze bijna uitstervingscrisis duurde ruim honderdduizend jaar, bevestigd door recente DNA-analyses van moderne mensen.

De bijna uitstervingscrisis van de oermens

Het is bijna onvoorstelbaar dat er zo'n 930.000 jaar geleden maar ongeveer 1.300 mensen over de hele wereld verspreid waren. Dit aantal is vergelijkbaar met het huidige aantal inwoners van het Nederlandse eiland Texel. Deze bevolkingscrisis, die ongeveer honderdduizend jaar aanhield, wordt beschouwd als de ergste crisis in de menselijke geschiedenis.

Een team van Chinese wetenschappers ontdekte onlangs dat bepaalde delen van ons DNA zo sterk op elkaar lijken dat het alleen kan betekenen dat mensen ooit extreem nauw aan elkaar verwant waren. Deze bevinding bevestigt het idee dat de vroege menselijke populatie erg klein was en dat we allemaal afstammen van die kleine groep individuen.

Klimaatverandering en menselijke evolutie

Volgens de Chinese wetenschappers was de bevolkingsomvang zo klein dat het de voorouders van de mens op de rand van uitsterven bracht. Deze bevolkingsdaling lijkt te hebben samengevallen met het begin van een veel koudere periode op aarde, gekenmerkt door meerdere ijstijden. Deze klimaatverandering heeft waarschijnlijk geleid tot langdurige droogtes en grote veranderingen in het wildleven in Afrika en Eurazië.

Hoewel de bevindingen van de DNA-analyse verhelderend zijn, zijn niet alle wetenschappers het ermee eens. Archeologen wijzen erop dat fossiele vondsten suggereren dat mensen tijdens de bevolkingscrisis zowel binnen als buiten Afrika wijd verspreid waren. Dit suggereert een grotere bevolkingsomvang dan wat de genetische analyse impliceert.

Herstel van de menselijke bevolking

Ondanks de moeilijkheden en de bijna uitsterving van de mensheid, herstelde onze soort zich. Na de crisis vertwintigvoudigde de wereldbevolking tot naar schatting 25 duizend individuen. Hoewel dit nog steeds een klein aantal is in vergelijking met de huidige bevolking, markeert het een significant herstel van onze soort.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.