Iedere temperatuurstijging door klimaatverandering heeft extreme gevolgen

SSara 23 juli 2023 14:21

Klimatoloog Seppe Lampe waarschuwt voor de exponentiële gevolgen van elke graad aan klimaatopwarming. Naast mitigatie pleit hij voor adaptatie binnen verschillende sectoren om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Bosbranden zijn het topje van de ijsberg

De recente bosbranden in landen als Zwitserland, La Palma en Italië zijn volgens klimatoloog Seppe Lampe slechts de voorbode van een veel groter probleem: klimaatopwarming. Hij benadrukt dat deze gebeurtenissen een duidelijk signaal zijn dat de effecten van klimaatverandering al realiteit zijn. Deze situaties zullen naar verwachting verergeren als de wereldwijde temperaturen blijven stijgen.

Exponentiële toename in klimaatopwarming

Lampe waarschuwt dat de effecten van klimaatverandering niet lineair zijn, maar exponentieel toenemen. Dit betekent dat elke fractie van een graad stijging in de wereldwijde temperatuur leidt tot een aanzienlijke toename in de ernst van de effecten. Dit betreft niet alleen bosbranden, maar ook andere extreme weersomstandigheden en de impact op de landbouw.

Volgens Lampe moeten we ons niet alleen richten op mitigatie - het beperken van de opwarming door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen - maar ook op adaptatie. Dit betreft het aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dit kan gebeuren in verschillende sectoren, zoals de landbouw, waar we moeten overwegen om over te schakelen op gewassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.