Internet verbetert focus: Onze concentratievaardigheden zijn beter dan ooit

SSara 17 november 2023 17:01

Tegen alle verwachtingen in blijkt dat constante internetgebruik ons niet dommer maakt. Een studie van de Universiteit van Wenen toont aan dat ons concentratievermogen zelfs is verbeterd.

Internet verbetert ons concentratievermogen

De algemene opvatting is dat doorbrengen op het internet een negatieve invloed heeft op onze intellectuele capaciteiten. Echter, een recente studie van de Universiteit van Wenen heeft een verrassende ontdekking gedaan. Ondanks het eindeloos scrollen op Instagram of het constant bijhouden van nieuwswebsites, is ons concentratievermogen daadwerkelijk verbeterd. Deze studie baseert haar conclusie op het bestuderen van eerdere onderzoeken waarbij meer dan 20.000 mensen uit 32 landen decennialang werden gevolgd.

Volwassenen presteren beter op concentratietests

Een interessant bevinding van de studie is dat volwassenen aanzienlijk beter presteren op concentratietests dan vroeger. Volgens de onderzoekers wijzen de resultaten op een toename in het concentratievermogen van volwassenen in de onderzochte periode. Bij kinderen was de verbetering niet significant, maar er was wel een lichte vooruitgang in hun concentratievermogen. Dit aspect van intelligentie is dus niet verslechterd door onze huidige digitale gewoonten.

Er is een opvallende trend zichtbaar in de manier waarop verschillende leeftijdsgroepen de tests benaderen. Volwassenen nemen meer tijd voor de tests en maken minder fouten. Aan de andere kant doen kinderen de tests sneller, maar maken ze juist meer fouten dan vroeger. Volgens de onderzoekers zou dit kunnen betekenen dat kinderen impulsiever zijn geworden. Ook stellen ze dat we tegenwoordig meer belang hechten aan snelheid dan aan nauwkeurigheid.

Internet heeft concentratievermogen niet geruïneerd

Ondanks enige bezorgdheid, met name over de impulsiviteit van kinderen en de nadruk op snelheid boven nauwkeurigheid, zijn de onderzoekers over het algemeen positief gestemd. Ze concluderen dat het internet ons concentratievermogen niet heeft geruïneerd. Integendeel, ons vermogen om ons te concentreren is alleen maar verbeterd sinds we meer tijd online doorbrengen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.