Is groene waterstof de reddende engel voor de industrie?

SSara 2 augustus 2023 20:43

De industrie wordt vaak gezien als de grote boosdoener in de klimaat- en energiecrisis. Maar is groene waterstof daadwerkelijk de sleutel voor een duurzame industrie? Dit artikel onderzoekt deze vraag en bekijkt alternatieve oplossingen voor sectoren zoals cement en beton, ijzer en staal, aluminium, kunstmest en chemie.

Industrie en CO2-uitstoot

De industriële sector wordt vaak aangewezen als een van de grootste bijdragers aan de CO2-uitstoot en klimaatverandering. Uit gegevens blijkt dat vijf sectoren binnen de industrie - ijzer en staal, cement en beton, aluminium, kunstmest en chemie - samen goed zijn voor 21% van de totale CO2-uitstoot. Deze uitstoot is voornamelijk te wijten aan het feit dat de energie die voor deze industrieën wordt gebruikt, grotendeels afkomstig is van fossiele brandstoffen.

Uitdagingen bij de overschakeling naar groene waterstof

Hoewel groene waterstof wordt gezien als een mogelijke oplossing voor de klimaatcrisis, stuit de implementatie ervan in de industrie op enkele belangrijke obstakels. Ten eerste zijn de investeringen die nodig zijn om deze sectoren te laten overschakelen op groene waterstof enorm. Bovendien is er momenteel niet genoeg groene waterstof beschikbaar om aan de vraag van deze industrieën te voldoen, met name in de landen waar deze industrieën voornamelijk zijn gevestigd.

Alternatieve oplossingen voor een duurzamere industrie

Naast groene waterstof zijn er ook andere technieken en processen die kunnen helpen de uitstoot van de industrie te verminderen. Zo kunnen sectoren als cement en beton, ijzer en staal, aluminium, kunstmest en chemie overstappen op processen die direct gebruik maken van groene elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. Hoewel deze alternatieven niet zonder hun eigen uitdagingen zijn, kunnen ze een haalbaarder pad bieden naar een duurzamere industrie.

Ondanks de mogelijke voordelen van het gebruik van alternatieve processen in de industrie, zijn er nog steeds uitdagingen om deze in te voeren. Het opbouwen van nieuwe processen in landen waar veel groene stroom kan worden geproduceerd, kan bijvoorbeeld problematisch zijn als er onvoldoende technische kennis of kapitaal aanwezig is. Er is ook het risico dat bedrijven hun productie verplaatsen naar landen met goedkoop gas, zonder hoge CO2-belasting.

Hoewel de overstap naar groene waterstof en duurzame industriële processen gepaard gaat met uitdagingen, kan het ook een positieve impact hebben op de wereld. Indien gezien als een vorm van ontwikkelingshulp, kan het stimuleren van economische activiteit in landen waar nu veel vluchtelingen vandaan komen, bijdragen aan een betere inkomensverdeling. Op de lange termijn kan dit de politieke stabiliteit in de wereld verbeteren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.