Kakelende vertalers: AI helpt Japanse onderzoekers kippentaal begrijpen

MMatthijs 21 september 2023 18:22

Japanse onderzoekers van de Universiteit van Tokio zeggen dat ze met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) kippengeluiden kunnen vertalen naar emoties. Hoewel de studie nog bevestiging vereist, heeft het de potentie om onze relatie met dieren te verbeteren.

AI vertaalt kippengeluiden naar emoties

Een team van Japanse onderzoekers zegt dat ze de 'taal' van kippen kunnen begrijpen door hun geluiden te analyseren met kunstmatige intelligentie (AI). Volgens hen kan hun systeem zes emotionele toestanden bepalen: honger, angst, woede, tevredenheid, opwinding en stress. Hoewel dit spannend klinkt, moet de studie nog bevestigd worden door andere wetenschappers.

Succespercentage van 80% geclaimd

De onderzoekers beweren dat hun AI-systeem in 80% van de gevallen de emotionele toestand van een kip correct kan raden. Dit cijfer is echter gebaseerd op hun eigen observaties en analyses. Voordat deze claim als feit kan worden aangenomen, moet de studie eerst worden nagekeken en goedgekeurd door andere wetenschappers in het veld.

Het team is enthousiast over de mogelijkheden van hun werk. Naast kippen hopen ze hun technologie ook te kunnen toepassen op andere diersoorten. Dit zou kunnen leiden tot een beter begrip van dierlijk gedrag en emoties, wat zou helpen om een betere wereld voor dieren te creëren.

Training van AI met 200 uur aan kippengeluiden

Om het AI-systeem te trainen, gaven de onderzoekers het 100 uur aan geluidsopnames met labels van de bijbehorende emoties. Vervolgens kreeg de AI nog 100 uur aan nieuwe opnames zonder labels te horen, en bleek in staat om in 80% van de gevallen de juiste emotie te raden. Dit toont aan dat het systeem kan leren en patronen kan vinden in de kippengeluiden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.