Kennedy Jr. beweert dat China etnisch gerichte biologische wapens ontwikkelt

SSara 20 juli 2023 02:31

Robert F. Kennedy Jr., Amerikaanse presidentskandidaat, stelt dat China etnisch gerichte biologische wapens ontwikkelt onder het mom van vaccinontwikkeling. Deze beschuldiging heeft een intens debat op gang gebracht over de ethische implicaties en de potentiële impact op de wereldbevolking.

Kennedy Jr.: China ontwikkelt etnisch gerichte biologische wapens

Kennedy Jr. beweert dat China onder het mom van vaccinontwikkeling gebruik maakt van een mazen in het Verdrag biologische wapens uit 1972 om etnisch gerichte biologische wapens te ontwikkelen. De auteur Michael Schellenberger bracht dit nieuws onder de aandacht op zijn nieuwswebsite Public. Deze bewering heeft een intens debat op gang gebracht over de ethische implicaties en risico's voor de wereldbevolking.

Verontwaardiging over Kennedy's uitspraken

Kennedy Jr.'s bewering dat het covid-19-virus bedoeld is om blanken en zwarten te doden, maar Chinezen en Joden te sparen, heeft sterke reacties veroorzaakt. Deze bewering, die Kennedy deed tijdens een fondsenwervingsdiner, is door velen gezien als een antisemitische complottheorie en heeft tot internationale verontwaardiging geleid, met name onder de Joodse gemeenschap.

Bewijsbasis voor Kennedy's beweringen

Kennedy Jr. verdedigde zijn uitspraken door te verwijzen naar een studie uit 2021. Deze studie suggereert dat het covid-19-virus verschillende effecten heeft op verschillende etnische groepen. Kennedy stelt dat Chinezen, Finnen en Asjkenazische Joden het minst vatbaar zijn voor het virus, terwijl blanken en zwarten vatbaarder zijn. Deze bewering heeft de discussie over etnisch gerichte biologische wapens verder aangewakkerd.

Ondanks de controverse rond zijn uitspraken blijft Kennedy Jr. aandringen op een debat over biologische wapens en vaccinonderzoek. Hij stelt dat dit noodzakelijk is om te beschermen tegen dergelijke bio-wapens. Kennedy Jr. lijkt vastbesloten om de aandacht op deze kwestie te blijven vestigen, ondanks de mogelijke politieke gevolgen.

Er is een toenemende bezorgdheid binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten over etnisch geprogrammeerde virussen. Dit is vooral gericht op landen als China, Iran en Rusland. In het bijzonder wordt de Chinese Communistische Partij beschuldigd van het propageren van etnische programmering als precisiemedicijnen. Dit draagt bij aan de toenemende spanningen en de roep om meer informatie en een open debat over deze kwestie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.