Klimaatcrisis is niet hopeloos, zegt onderzoeker Hannah Ritchie

MMatthijs 27 januari 2024 09:31

Volgens de Schotse onderzoeker Hannah Ritchie is de klimaatcrisis niet hopeloos. Als we actie ondernemen, kan de wereld echt duurzaam worden. Ze spreekt over 'realistisch optimisme' en biedt een perspectief dat niet op doemdenken is gebaseerd.

Realistisch optimisme over de klimaatcrisis

Hannah Ritchie, een Schotse onderzoeker, staat bekend om haar 'realistisch optimisme' in de context van de klimaatcrisis. Ze is de auteur van het boek 'Niet het einde van de wereld', waarin ze hoop wil bieden aan mensen die ontmoedigd zijn door het overweldigende sombere klimaatnieuws. Ritchie begrijpt deze gevoelens maar al te goed: toen ze milieuwetenschappen studeerde in Edinburgh, vreesde ze dat de wereld onleefbaar zou worden voor haar en haar kinderen.

Sinds 2017 werkt Ritchie als hoofdonderzoeker bij Our World in Data. Deze website verzamelt allerlei statistieken over de wereldeconomie, het klimaat en onze gezondheid. Door gebruik te maken van deze uitgebreide kennisbank, kan Ritchie misverstanden over de wereld ontzenuwen. Zo laat ze zien dat we in rijke landen nu schonere lucht inademen dan vele generaties voor ons en dat er tekenen zijn dat de CO2-uitstoot per hoofd van de wereldbevolking al een beetje daalt.

Ritchie verzet zich tegen het idee dat overbevolking een probleem is. Ze stelt dat, hoewel het begrijpelijk is dat mensen denken dat we net genoeg voedsel produceren voor alle 8 miljard mensen op aarde, we in werkelijkheid meer dan genoeg voedsel produceren voor iedereen. Als we de wereldwijde voedselproductie eerlijk zouden verdelen, zou elke persoon twee keer zoveel calorieën krijgen als hij of zij nodig heeft.

De race tegen klimaatverandering

Hoewel Ritchie optimistisch is, ontkent ze de uitdagingen van klimaatverandering niet. Ze benadrukt dat we in een race tegen klimaatverandering zitten. Hoewel natuurrampen de afgelopen decennia minder dodelijk zijn geworden door betere waarschuwingssystemen, zullen ze door klimaatverandering steeds vaker voorkomen en erger worden. Volgens Ritchie moeten we alles uit de kast halen om de opwarming te beperken tot minder dan 2 graden.

De uitdaging van vleesconsumptie verminderen

Ritchie benadrukt dat het verminderen van vleesconsumptie cruciaal is om de emissies te verminderen en land vrij te maken voor natuurherstel. Ze erkent echter dat voedsel een persoonlijke keuze is die mensen drie keer per dag maken. Hoewel er steeds betere vleesvervangers beschikbaar zijn, ziet ze nog geen grote verschuiving in eetpatronen. Ze hoopt echter op de opkomst van kweekvlees, waarvan ze denkt dat veel mensen pas zullen overstappen als ze hun vlees een-op-een kunnen inruilen voor nepvlees dat niet van echt te onderscheiden is.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.