Klimaatraad waarschuwt overheid: versnel de overgang naar klimaatneutraliteit

SSara 1 september 2023 14:38

De Wetenschappelijke Klimaatraad dringt er bij de Nederlandse overheid op aan om de ambities in het klimaatbeleid te verhogen en sneller klimaatneutraal te worden. Volgens de raad is er geen tijd te verliezen, gezien de toenemende impacts van klimaatverandering.

Geen tijd te verliezen in klimaatbeleid

Het is duidelijk dat de Wetenschappelijke Klimaatraad een stevige waarschuwing geeft aan de Nederlandse overheid. Ze benadrukken dat het klimaatbeleid geen uitstel kan tolereren, zelfs niet in een situatie waarin het kabinet demissionair is. Volgens de raad moet de overheid sneller actie ondernemen om klimaatneutraal te worden en de ambities op dit gebied verhogen.

De Wetenschappelijke Klimaatraad stelt een ambitieus doel voor: al in 2040 moet het merendeel van de uitstoot van broeikasgassen een halt toegeroepen zijn. Ze beargumenteren dat dit doel haalbaar en rechtvaardig is, gezien de historische uitstoot van Nederland en de beschikbare economische middelen. Dit doel weerspiegelt de urgentie van de klimaatcrisis en het cruciale belang van krachtige maatregelen.

Opwarming van de aarde veroorzaakt extremen

De klimaatverandering heeft al tastbare gevolgen, zoals blijkt uit de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden. Nederland is hiervan niet vrijgesteld en heeft ook de gevolgen van deze weersomstandigheden ondervonden. Dit toont aan dat klimaatverandering niet langer een verre dreiging is, maar een huidige realiteit waar we mee te maken hebben.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.