Klimaatverandering bedreigt grondwaterpeil en voedselvoorziening in India

MMatthijs 6 september 2023 05:22

De opwarming van de aarde heeft directe gevolgen voor het grondwaterpeil in India, wat de landbouw en voedselvoorziening onder druk zet. Als deze trend doorzet, kan het wereldwijde voedseltekort vergroten.

Grondwater: essentieel voor Indiase landbouw

Als reactie op de klimaatverandering hebben boeren in India hun afhankelijkheid van grondwater voor irrigatiedoeleinden verhoogd. Dit overmatige oppompen van grondwater leidt echter tot een mogelijke waterschaarste, die niet alleen India, maar de hele wereld kan treffen. De situatie is vooral zorgwekkend omdat India de grootste consument van grondwater ter wereld is.

Toekomstig grondwatertekort dreigt

Onderzoek van de University of Michigan voorspelt dat, als de huidige klimaatverandering niet wordt gestopt, het grondwaterpeil tegen 2080 drie keer zo snel zal dalen. Deze daling zet de voedsel- en watervoorziening in India, een belangrijke producent van granen zoals rijst en tarwe, zwaar onder druk.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat boeren meer water oppompen als reactie op de stijgende temperaturen. Dit is een aanpassing die niet werd meegenomen in eerdere voorspellingen over het grondwaterpeil in India, wat de situatie nog zorgwekkender maakt.

Beleidsmaatregelen cruciaal voor waterbeheer

Hoofdonderzoeker Nishan Bhattarai van de University of Oklahoma benadrukt de nood aan beleidsmaatregelen om het grondwaterpeil te handhaven. Als er geen veranderingen worden doorgevoerd, kunnen de stijgende temperaturen het al bestaande grondwaterprobleem in India verergeren en de voedsel- en waterzekerheid van het land onder druk zetten.

Eerdere studies hebben aangetoond dat de klimaatverandering de opbrengst van belangrijke gewassen in India halverwege deze eeuw met 20% kan doen afnemen. Hierdoor verergert de situatie, aangezien het grondwaterpeil in het land al in een alarmerend tempo daalt, vooral omdat het wordt gebruikt voor irrigatie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.