Klimaatverandering bedreigt voortbestaan keizerpinguïn door zeeijsverlies

MMatthijs 24 augustus 2023 23:07

Door de extreme afname van zeeijs rond Antarctica hebben keizerspinguïnkuikens moeite om te overleven. Het broedseizoen van de keizerspinguïn in 2022 eindigde in een mislukking, waarbij van de vijf kolonies in de Bellingshausenzee slechts één succesvol was.

Zeeijsverlies treft keizerspinguïn

Het extreem lage niveau van zeeijs rond Antarctica heeft ernstige gevolgen voor de keizerspinguïns, met in 2022 een bijzonder rampzalig broedseizoen tot gevolg. Van de vijf pinguïnkolonies in de Bellingshausenzee, ten westen van het Antarctisch Schiereiland, slaagde slechts één kolonie erin om succesvol kuikens groot te brengen. In de overige vier kolonies belandden de kuikens in het water voordat ze een waterdicht verenpak hadden ontwikkeld, wat tot grote sterfte leidde.

Eerste directe link tussen zeeijsverlies en broedsucces

Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat het grootschalige verlies aan zeeijs voor het eerst direct gekoppeld kan worden aan het mislukken van het broedseizoen van de keizerspinguïns. Twee biologen van de British Antarctic Survey (BAS) en een Franse collega hebben deze bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communication Earth & Environment. Het is een belangrijke waarschuwingssignaal voor de potentiële impact van klimaatverandering op de Antarctische fauna.

Grimmige toekomstvoorspellingen voor keizerspinguïns

Voorspellingen zijn somber voor de toekomst van de keizerspinguïn. Recente prognoses suggereren dat tegen het einde van de eeuw zo'n 90 procent van de keizerspinguïnkolonies uitgestorven zal zijn. Dit is te wijten aan de voortdurende klimaatverandering en het daarmee gepaard gaande verlies aan zeeijs, waardoor broedplekken verloren gaan en minder jongen succesvol opgroeien. Deze dreiging voor de voortplanting van de pinguïn is een urgent probleem dat dringend aangepakt moet worden.

Moderne technologie geeft ons een uniek inzicht in de snel veranderende situatie rond Antarctica. Satellietbeelden laten zien hoe zeeijs en pinguïnkolonies verdwijnen, wat wijst op een desastreuse situatie voor de kuikens. Deze kuikens, die nog niet kunnen zwemmen of een waterdicht verenkleed hebben ontwikkeld, hebben een minimale overlevingskans in dergelijke omstandigheden. Dit onderstreept de urgentie van de situatie en de noodzaak om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.