Klimaatverandering en de Wereldwijde Uitdaging van Waterschaarste

SSara 24 augustus 2023 08:12

Waterschaarste is een groeiend wereldwijd probleem, waarvan de oorzaken variëren van klimaatverandering tot onvoldoende investeringen in waterinfrastructuur. De gevolgen zijn verwoestend en het is een urgente kwestie die aandacht en actie vereist.

Extreme droogte teistert Uruguay

Uruguay, met name de hoofdstad Montevideo, heeft te maken met een ernstig watertekort als gevolg van een periode van drie jaar zonder aanzienlijke regenval. Dit heeft geresulteerd in maatregelen zoals het mengen van drinkwater met brak rivierwater om de voorziening te waarborgen.

Volgens rapporten van de Verenigde Naties en Oxfam Novib, is er een toenemende druk op de wereldwijde zoetwatervoorraden door factoren zoals klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking. Deze onderzoeken stippen aan dat de veiligheid van onze waterbronnen in het geding is, en dat er een noodzaak is voor grotere inspanningen op het gebied van klimaatbeleid.

Een ander belangrijk punt dat naar voren komt uit het onderzoek is de impact van klimaatverandering op de regenval. De onvoorspelbaarheid van regenval is toegenomen, wat leidt tot schade aan oogsten en vruchtbare bodem. Dit heeft niet alleen invloed op de watervoorraad, maar ook op de voedselproductie.

Investeringen in waterinfrastructuur zijn cruciaal

De Wereldbank benadrukt in haar onderzoek de noodzaak van grote investeringen in waterinfrastructuur. Naar schatting is er jaarlijks 114 miljard dollar nodig om toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen in de armste landen te garanderen. Zonder deze investeringen kunnen de kosten oplopen tot 260 miljard dollar.

Duur van financiering is essentieel voor succes van waterprojecten

Naast de omvang van investeringen, benadrukt Oxfam ook het belang van de duur van de financiering. Veel waterprojecten falen omdat de financiering te vroeg wordt stopgezet. Dit benadrukt de noodzaak van langetermijninvesteringen in waterinfrastructuur.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.