Klimaatverandering maakt de oceaan tot een 'druk café' voor zeedieren

SSara 16 oktober 2023 11:37

Nederlandse onderzoekers voorspellen dat de toenemende CO2-uitstoot de oceanen niet alleen zuurder maar ook lawaaieriger zal maken, wat problemen kan opleveren voor zeedieren zoals walvissen en dolfijnen. De geluidstoename wordt vergeleken met het geluid in een druk café.

Zuurder oceaanwater verhoogt geluidsniveau

Door de uitstoot van CO2 wordt het oceaanwater steeds een beetje zuurder. Dit heeft als effect dat geluidsgolven minder worden afgeremd en dus verder dragen, met name het geluid van scheepsschroeven. Hierdoor kunnen zeedieren zoals walvissen en dolfijnen last krijgen van meer geluidsonderwater. Het lawaai kan tegen het einde van deze eeuw met ongeveer 7 decibel toenemen, wat overeenkomt met een bijna vijf keer zo hard geluid onder water.

De opwarming van de atmosfeer en het smelten van ijs in regio's zoals Groenland en de Noordpool kunnen ook bijdragen aan het toenemende lawaai in de oceaan. Deze factoren kunnen de stroming in de noordelijke Atlantische Oceaan veranderen, wat resulteert in meer gescheiden temperatuurlagen in de oceaan. Deze lagen kunnen fungeren als 'tunnels' voor geluid, waardoor het geluid verder reist, vooral op de diepten waar de meeste walvissen zwemmen.

Onafhankelijk van de veranderingen in het klimaat wordt verwacht dat de hoeveelheid scheepvaart tegen het einde van de eeuw fors zal toenemen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een verdere toename van het onderwatergeluid. Zowel het geluid van scheepsschroeven als het geluid van zingende walvissen zal daardoor verder dragen.

Uitdaging voor zeedieren in zich aanpassen aan lawaai

Het veranderende akoestische landschap kan een grote uitdaging zijn voor zeedieren. Ze moeten zich aanpassen aan de toename van het geluid en het feit dat geluiden verder dragen. Dit kan bijvoorbeeld problemen veroorzaken voor walvissen die de geluiden van soortgenoten van verder weg kunnen horen en dit kunnen verwarren met nabijgelegen geluiden. Het is nog onduidelijk hoe deze en andere soorten zich zullen aanpassen aan deze veranderingen.

Onderzoek naar oplossingen voor geluidsvermindering

Er wordt nagedacht over mogelijke manieren om het geluid van menselijke activiteiten in de oceaan te verminderen. Een van de ideeën is om luchtbelletjes te gebruiken om het geluid van hei-installaties tijdens de aanleg van windparken te dempen. Een andere optie is om luchtbelletjes te gebruiken om de weerstand van schepen te verminderen, waardoor de motoren minder krachtig hoeven te zijn en dus minder geluid maken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.