Kloof tussen rijk volk en arme staat in België groeit

SSara 17 augustus 2023 07:46

Terwijl België volgens de jaarlijkse Global Wealth-vermogensindex van Credit Suisse de rijkste bevolking ter wereld heeft, worstelt de staat met groeiende schulden en tekorten. Deze discrepantie wordt geaccentueerd door de manier waarop België haar burgers beschermt tijdens crises, maar roept ook vragen op over de duurzaamheid van deze aanpak.

Belgen rijkst volgens vermogensindex

Uit de jaarlijkse Global Wealth-vermogensindex van Credit Suisse blijkt dat de Belgen het rijkste volk ter wereld zijn, als we kijken naar de mediaan van de bevolking. Hoewel een korreltje zout bij deze rangschikking past, biedt het een interessant beeld. Dit bevestigt verder dat de Belgische overheid haar burgers goed beschermt in tijden van crisis, beter dan andere landen.

Belgische staat beschermt, maar schuld groeit

Opeenvolgende internationale crises hebben het bestaande profiel van België, met een relatief rijke bevolking en een arme staat, versterkt. Met elke crisis wordt de kloof groter. Dit is echter logisch, aangezien de overheid de ergste schokken voor de bevolking opvangt in moeilijke tijden. Hoewel de Belgen veel belasting betalen, krijgen ze veel terug via herverdeling of subsidie.

De aanpak van België om haar burgers te beschermen verschilt van andere landen. In landen zoals Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen is de staatsschuld lager, maar deze landen vragen vaker dat hun burgers zelf voorzien in hun behoeften. Dit leidt over het algemeen tot minder welvarende burgers.

Zorgen over duurzaamheid Belgisch model

Ondanks de positieve beoordeling in de welvaartsindex, is er bezorgdheid over de toekomst. De trend van een staat die steeds dieper in de schulden en tekorten wegzinkt, is onhoudbaar. Er wachten nog andere uitdagingen of crises aan de horizon, waaronder vergrijzing en klimaatverandering. Het is onrealistisch te verwachten dat de staat al deze rekeningen kan blijven betalen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.